Artikel

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 35

Publicerad

Denna vecka: Nordkorea, Libyen/UNSMIL, Irak, öppen debatt om fredsbevarande insatser och fredsbyggande, Somalia/AMISOM, Syrien (politik och humanitärt), Myanmar och Libanon/UNIFIL.

Vice generalsekreterare Amina Mohammed
Vice generalsekreterare Amina Mohammed underströk för säkerhetsrådet att dagens utmaningar kräver att FN kan förena sina olika instrument inom FN:s tre pelare – fred & säkerhet, mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling. Foto: Kim Haughton / UN Photo

Nordkorea har under den gångna veckan återigen stått i fokus. Med anledning av Nordkoreas robottest den 28 augusti, som genomfördes över japanskt territorium, sammankallades rådet till ett extrainsatt möte i tisdags. Mötet resulterade i ett ordförandeuttalande där rådet kraftfullt fördömer testet, begär att Nordkorea fullgör sina internationella förpliktelser samt understryker vikten av de-eskalering. Att rådet fortsatt är enat och skickar ett tydligt budskap är viktigt. Det kan noteras att rådet sällan antar ordförandeuttalanden vid den här typen av skyndsamma reaktioner. Ordförandeuttalanden, till skillnad från pressuttalanden, brukar erfordra mer utdragna förhandlingar.

Söndagen den 3 september genomförde Nordkorea en provsprängning av en kärnladdning. Ett extrainsatt möte kommer att äga rum under måndagen.

Uttalande av utrikesministern med anledning av Nordkoreas robottest

Länk till FN:s webbplats: Säkerhetsrådets ordförandeuttalande om Nordkorea

Uttalande av utrikesministern med anledning av Nordkoreas kärnvapentest

I måndags diskuterade rådet Libyen och FN-insatsen UNSMIL. FN:s nya sändebud och chef för UNSMIL, Ghassan Salamé, briefade säkerhetsrådet via videolänk från Tripoli. Han framhöll från sina initiala samtal med libyer hur både den ekonomiska situationen och säkerhetsläget skapade stor frustration. Viktigt med mötet var att säkerhetsrådet uttryckte ett starkt och unisont stöd för den nytillträdde Salamé och hans kommande arbete. I rollen som ordförande för säkerhetsrådets sanktionskommitté för Libyen uppdaterade Sverige rådet om arbetet med sanktionsregimen.

På initiativ av sekretariatet erhöll rådet i måndags även en uppdatering om den regionala utvecklingen i Irak och de kurdiska planerna på att genomföra en folkomröstning den 25 september.

Tisdagen ägnades huvudsakligen åt en öppen debatt i regi av månadens rådsordförande Egypten om fredsbevarande insatser och fredsbyggande. FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, briefade rådet. Hon underströk att dagens utmaningar kräver att FN kan förena sina olika instrument inom FN:s tre pelare – fred & säkerhet, mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling – och att detta görs över hela freds- och konfliktcykeln. Utöver rådets medlemmar deltog ett 40-tal ytterligare medlemsstater i debatten. Ett flertal välkända slutsatser från de senaste årens översyner av FN:s freds- och säkerhetsarkitektur underströks genomgående. Inte minst behovet av att överbrygga FN:s tre pelare. Andra återkommande teman var behovet av systemövergripande analys, kvinnors och ungas roll samt partnerskap med regionala organisationer. Fredsbyggandekommissionen nämndes som en viktig plattform för att överbrygga gapen mellan de tre pelarna.

Länk till UN Web TV: Rådets öppna debatt (Sveriges inlägg efter 48:20)

De månatliga mötena om situationen i Syrien för det politiska spåret och det humanitära spåret hanterades i onsdags vid ett och samma möte. FN-sändebudet Staffan de Mistura och undergeneralsekreteraren för humanitära frågor, Stephen O'Brien, briefade rådet i öppen kammare. Det var O'Briens sista briefing till rådet och han gav en dyster bild av läget och kritiserade rådets brist på agerande. Staffan de Mistura gick igenom läget i den politiska processen och uppgav att nästa samtalsrunda i Genève planeras till slutet av oktober månad.

På begäran av pennhållaren Storbritannien med stöd från Sverige tog rådet i onsdags också upp Myanmar mot bakgrund av den senaste tidens alarmerande utveckling i Rakhine. Sekretariatet briefade rådet i slutet format. Det rådde bland rådsmedlemmarna samsyn kring vikten av ett genomförande av Annankommissionens rekommendationer (som presenterades i en rapport den 24 augusti). Någon rådsmedlem framhöll samtidigt att situationen utgjorde en intern angelägenhet. Vissa medlemmar, bland annat Sverige, lade i sina inlägg tonvikt på den humanitära situationen, det humanitära tillträdet och flyktingsituationen vid gränsen mot Bangladesh. Sverige efterfrågade återrapportering från sekretariatet.

Samma dag antog rådet också två resolutioner. Genom resolution 2372 förlängde säkerhetsrådet mandatet för Afrikanska unionens (AU) insats i Somalia, AMISOM, till maj 2018. Resolutionen innebär även att insatsens truppnumerär gradvis börjar trappas ner. Detta är i linje med slutsatserna i den gemensamma översyn som genomförts av FN och AU vars rekommendation är att rikta in insatsen mot den långsiktiga målsättningen att somaliska säkerhetsstyrkor gradvis ska överta ansvaret för landets säkerhet.

Genom den andra resolutionen som antogs (resolution 2373) förlängde rådet mandatet för FN:s fredsbevarande insats i Libanon, UNIFIL, till maj 2018. Resolutionen kunde antas efter stundtals slitsamma förhandlingar vilket återspeglades i flera av de röstförklaringar som framfördes. Samtidigt rådde en bred samsyn om UNIFIL:s viktiga roll och det bidrag som insatsen utgör för säkerhet i regionen.

FN var stängt på torsdagen med anledning av helgdag och på fredagen antogs, som enda dagordningspunkt, arbetsprogrammet för september månad.

Länk till FN:s webbplats: Säkerhetsrådets arbetsprogram för september månad