Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 36

Publicerad

Denna vecka: Nordkorea, Mali/sanktioner, säkerhetsrådsresa till Afrikanska Unionen, Ukraina.

Veckan inleddes i måndags med ett extrainsatt möte med anledning av Nordkoreas provsprängning av en kärnladdning föregående dag. USA, Japan, Storbritannien och Frankrike, tillsammans med Sydkorea, begärde ett möte i öppen kammare med briefing av chefen för FN:s politiska avdelning, undergeneralsekreterare Feltman. Samtliga rådsmedlemmar fördömde kärnvapentestet och stor oro uttrycktes för utvecklingen. Införande av ytterligare sanktioner diskuterades. Behovet av en fredlig lösning och dialog påtalades. Förhandlingar om en ny resolution har därefter förts under veckan som gått. USA, som är pennhållare i frågan, har aviserat att man vill lägga fram en text för omröstning på måndag.

Det öppna mötet den 4 september (Sveriges inlägg efter 44:38)

Tisdagen den 5 september antog rådet resolution 2374, som upprättar en så kallad sanktionsregim kopplad till Mali, i enlighet med önskemål från Malis regering och till stöd för fredsprocessen i landet. Sanktionsregimen innebär att det nu finns en möjlighet att införa sanktioner mot de som förhindrar och försvårar fredsprocessen. Detta inbegriper attacker mot FN-insatsen MINUSMA. Upprättandet av en sanktionsregim kan sägas utgöra ett första steg, men resolutionen anger inte vilka individer som skulle kunna bli föremål för sanktioner.

Läs mer om sanktionerna på un.org

Onsdag-lördag den 6 till 9 september besökte säkerhetsrådet Afrikanska unionen (AU) i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Konsultationer mellan säkerhetsrådets och AU:s freds- och säkerhetsråd hålls årligen, och vid detta tillfälle diskuterades bland annat Somalia, Sysdusdan, Tchadsjöregionen samt partnerskapet mellan FN och AU. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog deltog.

Den 6 september antogs ett pressuttalande med anledning av attacken mot FN-missionen i Mali (MINUSMA) föregående dag:

Läs pressuttalandet på un.org.

Informella konsultationer har också förts under veckan om en FN-mission i östra Ukraina med anledning av ett resolutionsutkast som Ryssland cirkulerat i frågan, dock än så länge enbart på expertnivå.