Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 37

Publicerad

I veckan som gick i säkerhetsrådet: Colombia, Nordkorea, samarbetet mellan FN och Afrikanska unionen (AU), Somalia/UNSOM, Tchadsjöregionen, Myanmar, Guinea-Bissau, Sudan/UNAMID och Libyen/UNSMIL.

Sydkoreas FN-representant Cho Tae-yul
Som svar på Nordkoreas kärnvapenprov antogs enhälligt resolution 2375. Resolutionen utökar sanktionerna mot Nordkorea inom sektorer som textil, olja och gästarbetare och underlättar för inspektion av fartyg med misstänkt förbjuden last. Foto: UN Photo / Mark Garten

Veckan inleddes med en öppen briefing följd av slutna konsultationer om den andra FN-missionen i Colombia som övervakar implementeringen av fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC. Generalsekreterarens särskilda representant Jean Arnault briefade rådet och uppmärksammade särskilt FARCs ombildning till ett politiskt parti som ett steg i rätt riktning. Även vapenvilan mellan den colombianska regeringen och ELN välkomnades. Mötet var på många sätt en förlaga till det möte som hölls på torsdagen (se nedan) i samma fråga.

Sveriges anförande vid 09:45, som även kan läsas här.

Måndagen avslutades med att säkerhetsrådet enhälligt antog resolution 2375 mot Nordkorea som svar på Nordkoreas kärnvapenprov den 2 september (se veckobrev 36). Resolutionen utökar sanktionerna inom sektorer som textil, olja och gästarbetare och underlättar för inspektion av fartyg med misstänkt förbjuden last. Samtidigt har språk om behovet av en politisk lösning stärkts i jämförelse med tidigare resolutioner.

Sveriges anförande vid 41:18, som även kan läsas här. FN:s egen sammanfattning av mötet finns här, och resolutionen finns här.

Tisdagen inleddes med en återrapportering från säkerhetsrådets resa till Etiopiens huvudstad Addis Abeba och årliga konsultation med Afrikanska unionens (AU) freds- och säkerhetsråd föregående vecka, följt av en briefing om samarbetet mellan FN och AU. Säkerhetsrådets besök och mötet med AU utgör ett led i att stärka partnerskapet mellan de båda organisationerna.

Generalsekreterarens särskilda representant Haile Menkerios från FN:s kontor vid AU (UNOAU) briefade därefter rådet baserat på generalsekreterarens årliga rapport om samarbetet mellan FN och AU. Generellt sett uttryckte säkerhetsrådets medlemmar stöd för partnerskapet mellan de båda organisationerna och det partnerskapsavtal som undertecknats i april. Sverige underströk i sitt inlägg vikten av ett fördjupat partnerskap, betonade att politisk vilja är nödvändig för att samarbetet ska nå sin fulla potential och att nuvarande momentum i frågan behöver upprätthållas. Viktiga frågor inkluderar förutsägbar och hållbar finansiering av AU:s fredsinsatser samt kvinnor, fred och säkerhet.

Sveriges anförande vid 51:23, som även kan läsas här.

Under onsdagen hölls en öppen briefing följt av slutna konsultationer om situationen i Somalia och FN:s insats UNSOM, baserat på generalsekreterarens senaste tremånadersrapport. Rådet briefades av både generalsekreterarens särskilda representant Michael Keating och AU:s särskilda representant Francisco Madeira. Mötet fokuserade till stor del på den stundande neddragningen AU:s insats i Somalia (AMISOM) och förutsättningarna för överlämning till somaliska säkerhetsstyrkor, inklusive finansieringsfrågan.

Därefter behandlades situationen i Tchadsjöregionen i Västafrika (de fyra länderna Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria) under rubriken "Fred och säkerhet i Afrika". Till grund för mötet låg en engångsrapport från generalsekreteraren, i enlighet med vad rådet efterfrågat i resolution 2349 (2017) om situationen Tchadsjöregionen som antogs i slutet av mars. Undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman, tillika chef för FN-sekretariatets politiska avdelning (DPA), briefade rådet tillsammans med civilsamhällesrepresentanten Fatima Shehy Imam från Civil Society Organisations in Borno State (NESCOB), som deltog via telefon. Feltman berömde länderna i regionen för framsteg i kampen mot Boko Haram, men illustrerade även den svåra humanitära situation som fanns i regionen. Sverige underströk i sitt inlägg bland annat vikten av att beakta grundorsakerna till instabilitet och osäkerhet i regionen, inklusive klimatförändringar, ekonomisk marginalisering och MR-överträdelser. Sverige framhöll dessutom vikten av kvinnors deltagande i stabiliseringsarbetet. Det var därför särskilt välkommet att Fatima Shehy Imam kunde delge säkerhetsrådet sina perspektiv.

Sveriges anförande vid 30:00, som även går att läsa här.

På initiativ av Sverige och Storbritannien hölls ett slutet möte i rådet med anledning av den allt allvarligare situationen i delstaten Rakhine i Myanmar. Vid den efterföljande pressträffen förmedlade rådsordföranden Etiopien ett budskap å rådets vägnar som fördömde våldet och underströk vikten av att befolkningen skyddas och att humanitära aktörer ges tillträde. Att rådet kunde enas om ett sådant budskap var i sig en tydlig signal. Vid mötet underströk Sverige bland annat vikten av att rådet fortsätter bevaka utvecklingen.

Utrikesministerns uttalande efter mötet finns här.

Samma dag antog säkerhetsrådet ett ordförandeuttalande (S/PRST/2017/17) angående situationen i Guinea-Bissau. Rådet uttryckte oro över den politiska situationen i landet och dess negativa effekter på civilbefolkningen. Rådet uppmanade ledarna i landet att genomföra den så kallade Conakryöverenskommelsen från 14 oktober 2016 som bland annat stipulerar tillsättandet av en premiärminister genom konsensusbeslut.

Ordförandeuttalandet finns här.

På torsdagen hölls ett öppet möte följt av slutna konsultationer om FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur (UNAMID) i Sudan. FN och AUs gemensamma särskilda representant för Darfur, Jeremiah Mamabolo, briefade rådet på basis av generalsekreterarens senaste rapport. Diskussionerna kom till stor del att präglas av den neddragning av UNAMID som säkerhetsrådet godkände vid den senaste mandatförnyelsen i juni.

Samma dag antogs två resolutioner. Resolution 2376 förlängde mandatet för FN:s insats i Libyen (UNSMIL) till den 15 september 2018. Insatsens kärnmandat lämnades oförändrad, men vissa justeringar gjordes. Positivt är att resolutionen innehåller referenser till internationell humanitär rätt.

Genom att anta resolution 2377 beslutade säkerhetsrådet att godkänna FN:s generalsekreterares rekommendationer för modaliteterna för FN:s andra verifikationsmission i Colombia. Missionens huvudsyfte är att verifiera FARC:s säkerhet och återintegrering i enlighet med det fredsavtal som slöts förra året.

Rådet sammankallades till ett extrainsatt möte på fredagen med anledning av Nordkoreas missiluppskjutning över Japan natten till 15 sept. Mötet genomfördes i ett slutet format. Efter mötet publicerades ett pressmeddelande, i vilken säkerhetsrådet enat fördömer landets uppskjutningar och uttrycker oro för att Nordkoreas agerande underminerar den regionala freden och stabiliteten.

Utrikesministerns uttalande med anledning av missiluppskjutningen finns här och pressmeddelandet här.