Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 38

Publicerad

– Statsminister Stefan Löfven deltog vid högnivådebatt om reform av FN:s fredsbevarande verksamhet.
– Antagande av resolution avseende ansvarsutkrävande för massövergrepp begångna av ISIL/Daesh i Irak.
– Högnivåmöte om icke-spridning av massförstörelsevapen.
– Pressuttalanden rörande Kurdistans regionala regerings (KRG) planerade folkomröstning respektive en attack mot FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO).

Under den gångna veckan inleddes den så kallade allmänna debatten i FN:s generalförsamling. Ett stort antal stats- och regeringschefer samt ministrar från FN:s medlemsstater besökte New York. Givet den mängd sidoevenemang som arrangerades var antalet möten i säkerhetsrådet begränsat.

Onsdagen den 20 september deltog statsminister Stefan Löfven vid en öppen högnivådebatt om reform av FN:s fredsbevarande verksamhet. I samband med mötet antogs en resolution på samma tema, som bland annat betonar vikten av förebyggande åtgärder och politiska lösningar på konflikter samt samarbetet mellan FN och regionala organisationer. Rådet briefades av generalsekreterare António Guterres, ordföranden för Afrikanska unionens (AU) kommission Moussa Faki, samt Östtimors före detta president José Ramos-Horta, som lett en översyn av FN:s fredsinsatser. Vid mötet deltog även bland andra Etiopiens premiärminister Hailemariam Desalegn, Storbritanniens premiärminister Theresa May och Ukrainas president Petro Porosjenko.

Generalsekreteraren framhöll bland annat att säkerhetsrådet behöver öka sitt stöd till afrikanska fredsinsatser, särskilt genom tydligare mandat och mer förutsägbar finansiering.

Statsministern inledde det svenska anförandet med att hedra minnet av Zaida Catalán och andra som offrat sina liv i fredens tjänst. Därtill betonades vikten av förebyggande arbete för att möta konflikters grundorsaker och FN-insatser som ett verktyg för att möjliggöra hållbara politiska lösningar, kvinnors deltagande i fredsbevarande, samt vikten av stärkta partnerskap mellan FN och regionala organisationer såsom AU. Statsministern framhöll även vikten av Europeiska unionen (EU) som upprätthållare av FN:s principer.

Sveriges anförande finns att se här (vid 1:23:32) och kan läsas i sin helhet här. FN:s egen sammanfattning av mötet (inklusive deltagarförteckning) finns här.
Resolution 2378 (2017) som antogs vid mötet finns r.

På torsdagen antog säkerhetsrådet enhälligt resolution 2397 (2017) om ansvarsutkrävande för ISIL/Daesh:s massövergrepp. Resolutionen avser primärt Irak. Genom resolutionen, till vilken Sverige var medförslagsställare, uppdras generalsekreteraren att inrätta en undersökningsgrupp för bevisinsamling som ska ledas av en särskild rådgivare, som även ges globalt mandat att främja ansvarsutkrävande för Daesh:s misstänkta brott. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid mötet. I Sveriges röstförklaring välkomnade utrikesministern resolutionen som ett exempel på hur säkerhetsrådet kan stödja internationellt ansvarsutkrävande, betonade vikten av ansvarsutkrävande för samtliga förövare av krigsbrott i Irak, framhöll rådgivarens globala mandat samt möjligheten att expandera till tredje land och underströk att utredningsgruppen måste ha nödvändig expertis för att kunna samla in bevis, inklusive för sexuellt och könsbaserat våld. Den yezidiska aktivisten Nadia Murad och hennes juridiska ombud Amal Clooney fanns närvarande vid mötet.

Utrikesministerns anförande finns att se här (vid 14:40) och den svenska röstförklaringen finns att läsa här.
FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.
Resolution 2379 (2017) finns här.

Under torsdagseftermiddagen hölls en briefing på ministernivå om icke-spridning av massförstörelsevapen, på amerikanskt initiativ. Rådet briefades av Izumi Nakamitsu, högnivårepresentant för nedrustningsfrågor. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige under mötet och betonade bland annat vikten av att implementera befintliga sanktionsregimer på icke-spridningsområdet, särskilt gällande Nordkorea.

Utrikesministerns anförande finns att se här (vid 59:25).
FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Rådet enades under torsdagskvällen om ett pressuttalande gällande Kurdistans regionala regerings (KRG) planerade folkomröstning nästa vecka. Rådet betonar i uttalandet den potentiellt destabiliserande effekt som en folkomröstning skulle kunna ha, och uppmanar Irak och KRG att söka lösa sina meningsskiljaktigheter genom strukturerad dialog och kompromisser. Rådet uttalade även stöd till FN:s ansträngningar att främja dialog mellan de irakiska parterna. Uttalandet i sin helhet finns att läsa här.

Rådet antog även under torsdagen ett pressuttalande som fördömde en attack mot FN-insatsen MONUSCO i Demokratiska republiken Kongo den 17 september, vilken ledde till att en fredsbevarare avled. Uttalandet kan läsas här.