Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Högnivåmöte med Team Sweden

Publicerad

Den 18 september stod statssekreterare Oscar Stenström värd för ett Team Sweden högnivåmöte. På agendan stod bland annat genomförandet av exportstrategin och näringslivsdelegationer i samband med ministerresor.

Team Sweden-möte september 2017
Team Sweden-möte september 2017 Foto: Regeringskansliet/Pia Roed

Sedan exportstrategin beslutades, för två år sedan, har alla 22 insatser initierats. Regeringen har under det gångna året börjat se resultat av satsningarna och Sverige vinner stora utländska investeringar.

Sedan det senaste Team Sweden mötet den 22 maj har en ny Team Sweden grupp skapats. Team Sweden Livsmedel som lanserades den 11 september. Gruppen har tidigare verkat under namnet Food from Sweden och utgör också referensgrupp för ett konkret uppdrag till Business Sweden att främja livsmedelsexporten. Den 11 oktober lanseras den tionde undergruppen Team Sweden Care & Health. Undergruppen ska fokusera på följande områden inom Life Science: hälso- och sjukvård, omsorg, läkemedel, biomedicin och medicinteknik.

Oscar Stenström redogjorde vidare för de Team Sweden delegationerna som gjorts under året och lyfte särskilt upp resan till Kina som statsminister Stefan Löfven ledde i juni. Det var troligen den bredaste svenska affärsdelegationen någonsin med deltagande av ytterligare tre ministrar: närings- och innovationsminister Mikael Damberg, miljöminister Karolina Skog och EU-och handelsminister Ann Linde. Därtill deltog ett stort antal företag och flera myndigheter. Programmet omfattade tre dagar och åtta städer och gav tillfälle att främja Sverige på flera plan, exempelvis: export, investeringar, turism, hållbart företagande, miljö, startup, innovation, forskning och livsmedel.

Slutligen gästades mötet av Migrationsverket som kort informerade om arbetstillstånd för specialister. På det här området görs mycket, där fokus bland annat ligger på att förenkla företagsinterna förflyttningar.