Terrorismbekämpning och migration på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Ministrarna kommer att diskutera terrorismbekämpning när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts vid ett extrainsatt möte den 14 september 2017. Ministrarna ska också få en lägesrapport om situationen på migrationsområdet och diskutera kommande åtgärder.

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar i rådets möte 14 september tillsammans med Hélene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister. Bilden är tagen vid ett tidigare möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel. Foto: EU-representationen

EU:s arbete mot terrorism

På mötet kommer ministrarna att diskutera terrorismbekämpning i ljuset av de senaste attackerna i Barcelona och Åbo. Terrorismbekämpning har varit en högt prioriterad fråga i EU de senaste åren och har behandlats både i rådet för rättsliga och inrikes frågor och i Europeiska rådet.

Läget på migrationsområdet

Ministrarna kommer också att diskutera de senaste händelserna inom migrationsområdet, en återkommande dagordningspunkt på rådet för rättsliga och inrikes frågor. Diskussionerna handlar bland annat om hur EU-länderna ska genomföra de åtgärder länderna beslutat om för att hantera migrationssituationen. Regeringen anser att EU solidariskt ska genomföra de beslut som fattats för att gemensamt lösa migrationssituationen.

Information från EU-kommissionen om avtal om passageraruppgifter mellan EU och Kanada

Ministrarna kommer också att få information om EU-domstolens avgörande om avtalet om passageraruppgifter mellan EU och Kanada. I juli 2017 uttalade EU-domstolen att avtalet strider mot EU-rätten på flera punkter. EU-kommissionen har meddelat att avtalet kommer att omförhandlas.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Hélene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister, representerar Sverige. Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)