Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

UD finansierar satsning för att motverka näthat mot journalister

Publicerad

Utrikesdepartementet har beslutat att finansiera en pilotstudie som syftar till att stärka kunskapen om kopplingen mellan näthatskampanjer mot journalister och organiserad desinformation, skriver utrikesminister Margot Wallström.

Världen skulle bli oerhört tyst utan det fria ordet. Tyvärr är många röster under attack idag. Det gäller inte minst kvinnliga journalister – hat, hot och sexistiska kränkningar på nätet har blivit ett effektivt medel för att försöka tysta deras röster världen över.

Den 2 december förra året bjöd jag därför in en grupp kvinnliga journalister och medieaktörer för på temat hat och hot mot kvinnliga journalister för att lyssna på deras erfarenheter. Jag fick ta del av hårresande berättelser från journalister som drabbats och hur det påverkat dem i deras yrkesutövning men även i deras privatliv. Det blev tydligt att det organiserade näthatet växer och kopplas till desinformationskampanjer. Det utgör ett allt större hot mot yttrandefriheten och därmed också mot demokratin.

Seminariet den 2 december blev på många sätt en markering där regeringen, myndigheter, mediesektorn och det civila samhället stod upp för yttrandefriheten och uppmärksammade situationen för kvinnliga journalister. Samtidigt betonades vikten av fri, oberoende och professionell journalistik.

Från seminariet växte idén fram att skapa ett center som stödjer mediehus och journalister i länder i syd och öst, med särskilt fokus på kvinnliga journalister som är utsatta för hat/hot och desinformation.
UD har nu beslutat att finansiera denna idé. Satsningen, som i ett första steg sker genom en pilotstudie, syftar till att stärka kunskapen om kopplingen mellan näthatskampanjer mot journalister och organiserad desinformation. Medieinstitutet Fojo har därför fått i uppdrag att i samarbete med Utrikespolitiska institutet skapa en plattform för dialog och lärande. De ska bygga nätverk som stöttar journalister som utsätts för näthat. Målgrupper är mediehus och journalister i öst och syd, med särskilt fokus på kvinnliga journalister.

Denna nya satsning kompletterar regeringens arbete för journalisters säkerhet. Sverige har en stark politisk röst i internationella organ och vi har aktivt deltagit i att sätta och behålla frågan om journalisters säkerhet i fokus i såväl FN, Unesco, EU, OSSE och Europarådet. Sverige är tillsammans med andra engagerade länder starkt pådrivande för att FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet ska genomföras fullt ut.

Sverige tog också initiativet till den banbrytande resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter som fastställde att mänskliga rättigheter ska respekteras likaväl offline som online och att det inte minst gäller yttrandefrihet. Resolutionen fördömer otvetydigt alla brott mot mänskliga rättigheter och missbruk, inklusive könsbaserat våld, som begås mot personer som utövar sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på nätet, och uppmanar alla stater att säkerställa ansvarsutkrävande i detta avseende.

Sverige kommer att fortsätta vara en förkämpe för journalisters säkerhets, både offline och online. Vi får aldrig glömma att demokratin mår bäst när många röster hörs. Tyvärr är alltför många röster under attack.

Margot Wallström