Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Anna Ekströms kompetensförsörjningsresa

Publicerad

Under hösten 2017 fortsätter gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström sin kompetensförsörjningsresa som inleddes i april i år. Syftet är att ta del av erfarenheter runt om i landet samt att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen. Särskilt fokus ligger på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Inom ramen för regeringens satsning på kunskapslyftet byggs vuxenutbildningen ut kraftigt, och ett nytt statsbidrag infördes den 1 januari 2017 för att skapa fler platser inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen. I dag krävs ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov som finns i olika regioner. Därför är det lämpligt att utbildningarna både planeras och genomförs på regional nivå av kommuner i samverkan.

Syftet med satsningarna är att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen, förbättra matchningen på arbetsmarknaden samt ge människor möjlighet att omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen vill även nå de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller som har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. I och med kompetensförsörjningsresan besöker Anna Ekström en rad svenska kommuner och regioner för att ta del av erfarenheter, planer och ambitioner samt diskutera vuxenutbildningen som en självklar del av arbetslivets kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsresan inleddes i april med ett besök i Skövde och har sedan dess fortsatt i bland annat Lycksele, Falun och Motala. Anna Ekström leder under besöken rundabordssamtal kring möjligheter och utmaningar med regional yrkesutbildningssamverkan, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov samt möjligheter för ytterligare utveckling av samverkansstrukturer och samordning.

Till träffarna bjuds regionala intressenter in, såsom samverkande kommuner, Arbetsförmedlingen, näringslivsföreträdare och regionalt utvecklingsansvariga.

- Jag reser för att föra dialog och för att ta reda på vad som fungerar bra och vad som skulle kunna bli bättre. Kunskapslyftet är en av regeringens stora satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, och det är centralt att de resurser vi nu tillför gör nytta ute i verkligheten, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.