Antal återvändande lärare har ökat

Ladda ner:

Antalet lärare som har återvänt till yrket efter minst tre års frånvaro har ökat särskilt mycket sedan 2014. Då återvände lärare motsvarande 2 250 heltidstjänster att jämföra med 2015 då antalet var 2600 och 2016 då antalet ökat till 3 100 heltidstjänster (se figur 1 i bilagan). En stor del av de återvändande lärarna har valt att återuppta läraryrket i grundskolan.

- Det är mycket positivt att fler väljer att återgå till läraryrket. Dessutom ser vi en generellt ökande vilja att bli lärare och vi tycks ha färre lärare som lämnar yrket. Vi gör stora investeringar i läraryrket för att fler ska vilja bli och förbli lärare. Vi höjer lärarlönerna, med statliga pengar anställs fler i skolorna så att lärarna har tid att vara lärare och vi bygger ut lärarutbildningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.