Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Arbetet med elfordonspremien pågår

Publicerad

Under hösten tar Regeringskansliet fram en förordning om premien för privatpersoners köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Elfordonspremien är ett förslag i budgetpropositionen för 2018. När budgetpropositionen har beslutats av riksdagen kan regeringen besluta om förordningen för premien.

Foto: Folio bildbyrå

Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt, också över lite större avstånd, samtidigt som de kan bidra till en bättre folkhälsa.

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till en premie för privatpersoners köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

Utbetalningar kan komma senare under våren

Just nu pågår arbetet på Miljö- och energidepartementet med den förordning som ska gälla för elfordonspremien. Regeringen kommer att besluta om en bidragsförordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planen är att bidragsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald. Det är Naturvårdsverket som kommer hantera ansökningar och utbetalningar av premien.

Förordningen sätter ramarna för premien

I förordningen kommer det att finnas bestämmelser bland annat om bidragets storlek och hur man ska ansöka. Regeringen arbetar nu utifrån inriktningen att:

  • premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien.
  • premien är begränsad till en premie per person.
  • bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor.
  • bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med det datumet sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Detaljerad information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.