EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen

Kommunerna i Falun, Borlänge, Hedemora och Säter samt Region Dalarna ingick den 4 oktober 2017 EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. De fem Dalaaktörerna ska nu vidta åtgärder för att höja kunskapen om EU särskilt hos förtroendevalda och anställda. Dessutom kommer flera av dem att arbeta för att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet.

Foto: Helena Hassel / Region Dalarna

EU- och handelsministern inledde EU-handslaget med att tala om vikten av EU-samarbetet och de gemensamma utmaningar som EU:s medlemsstater står inför. Hon underströk även vikten av att EU-arbetet görs till en del av demokratiarbetet.

Under det efterföljande panelsamtalet diskuterades bland annat behovet av ökade kunskapssatsningar. Enligt en undersökning anser över 70 procent av regionala och lokala politiker att de inte har tillräcklig kunskap för att diskutera EU-relaterade frågor med sina väljare. Flera av paneldeltagarna bekräftade denna bild och såg ett stort behov av utbildningsinsatser, något som nu också kommer att genomföras i Dalarna i och med EU-handslaget.

Att EU redan är en stor del av vardagspolitiken tydliggjordes under samtalet. Frågor som till exempel jordbruk, fiber, stål- och gruvindustrin är viktiga för Dalarna, och här finns tydliga EU-kopplingar, påpekade Ulf Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Hedemora.

- Egentligen pratar vi om EU hela tiden, men vi reflekterar inte alltid över det, sade Hans Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Säter.

En av de stora utmaningarna är nu att sprida kunskap om EU på ett pedagogiskt sätt, påpekade Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna, som även betonade att EU faktiskt går att påverka och att det går att göra skillnad när insatser görs.

Under EU-handslaget tog deltagarna även upp flera initiativ för att stärka delaktigheten i EU-arbetet. Jan Boman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, påpekade att medborgardialoger som anordnas i kommuner även skulle kunna handla om EU. Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande i Falun, berättade om kommunens demokratiarbetete där även EU redan idag är en viktig del.

Ann Linde tackade för engagemanget i Dalarna och avslutade dagen med att bjuda in deltagarna till Europadagen i Stockholm den 9 maj 2018.

I och med Dalarna är det totalt 30 aktörer som har ingått EU-handslag.

EU-handslaget ägde rum i Rådhuset i Falun.

I samband med EU-handslaget besökte Ann Linde även Kristinegymnasiet och höll en föreläsning för cirka 300 gymnasieelever. Dagens avslutades med ett besök i Hedemora.