Förberedelser inför Europeiska rådet och rättsstatprincipen på Allmänna rådets möte

Vid mötet den 17 oktober förberedde ministrarna i EU:s råd för allmänna frågor det kommande Europeiska rådet 19-20 oktober. Vilka principer som styr rättsstaten i den digitala tidsåldern, brexit och placering av EU-myndigheter stod också på dagordningen.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde deltog för Sverige räkning i EU:s råd för allmänna frågor 17 oktober. Rådet förberedde Europeiska rådets oktobermöte och gick igenom läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Rådet hade också en diskussion om rättsstatsprinciper med fokus på mediemångfald. Foto: EU-representationen

Förberedelser inför Europeiska rådet

Ministrarna diskuterade utkastet till slutsatser till stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet. Utkastet till slutsatser tar upp migration, ett digitalt Europa, säkerhet och försvar och yttre förbindelser med exempelvis Turkiet.

Rättsstatsprincipen i den digitala tidsåldern

För tredje gången i år diskuterade Allmänna rådet rättsstatens principer. Denna gång var temat mediemångfald och den digitala tidsåldern. Diskussionen handlade bland annat om utmaningar som rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna står inför i den nya mediemiljön, metoder att främja god journalistik och behovet av att främja mediekompetens för EU:s medborgare i alla åldrar.

Brexit och EMA i marginalen

Efter att mötet avslutats och britterna lämnat mötesrummet fortsatte EU27 med att behandla brexit och var EMA, den Europeiska läkemedelsbyrån, ska ligga efter att Storbritannien lämnat EU. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier rapporterade från den senaste förhandlingsrundan.

Ministrarna hade beträffande EMA en politisk diskussion om EU-kommissionens utvärdering av kandidaternas erbjudanden. Ministrarna kommer att besluta var EMA ska ligga i marginalen till Allmänna rådets möte den 20 november. Sverige är ett av de länder som kandiderar till att få bli EMA:s nya värdnation.

Sverige representerades av EU- och handelsminister Ann Linde. Nötet ägde rum i Luxemburg.

Sveriges kandidatur till att bli värdnation för EMA

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s råd för allmänna frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)