Försvarsministern diskuterade arktisk säkerhet på Island

Regeringsföreträdare och representanter för myndigheter och företag diskuterade säkerhetssituationen i Arktis på Munich Security Conference Arctic Security Roundtable, en konferens som hölls i Reykjavik den 12 oktober. Försvarsminister Peter Hultqvist medverkade med ett inledningsanförande samt i rundabordsdiskussionerna.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med mötets värd, borgmästaren i Reykjavik Dagur B. Eggertsson, och Munich Security Councils ordförande Wolfgang Ischinger
Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med mötets värd, borgmästaren i Reykjavik Dagur B. Eggertsson, och Munich Security Councils ordförande Wolfgang Ischinger. Foto: MSC

Arktis har blivit alltmer betydelsefull på den internationella säkerhetspolitiska agendan. Det övergripande säkerhetspolitiska klimatet i Arktis är i dag i stor utsträckning avhängigt relationen mellan Ryssland och USA. Den nordiska solidaritetsförklaringen som antogs 2011 gör också att Sveriges säkerhetspolitik ytterligare påverkas av de övriga nordiska ländernas politiska prioriteringar.

Det är forumet Munich Security Conference (MSC) som arrangerar diskussionen på Island och ett fyrtiotal representanter från Europa och Nordamerika men också från Japan och Sydkorea.

Under mötet diskuterades bland annat Arktis strategiska läge förutsättningar för samarbete på flera områden samt hur länderna uppfattar det säkerhetspolitiska läget i Arktis.

Försvarsminister Peter Hultqvist hade också enskilda samtal med flera representanter, bland andra Arnór Sigurjónsson, chef för den avdelning på det isländska utrikesministeriet som hanterar försvarsfrågor och arktiska frågor, den amerikanske marinministern Richard Spencer, chef för USA:s marindepartement (Department of the Navy), som är en del av försvarsdepartementet, samt den tyske amiralen Manfred Nielson, som är biträdande chef för Nato:s strategiska utvecklingsstab, Allied Command Transformation (ACT).