Försvarsministern höll anförande i samband med FOI:s lansering av Strategisk utblick

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 11 oktober på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI:s) lansering av samlingsrapporten Strategisk utblicks sjunde utgåva. Temat för rapporten är ”Närområdet och nationell säkerhet”.

Peter Hultqvist talar inför en publik vid lanseringen av årets utgåva av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 7.
Peter Hultqvist talar inför vid lanseringen av årets utgåva av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 7. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet

I ett anförande i samband med Totalförsvarets Forskningsinstitut presentation i Stockholm, talade försvarsminister Peter Hultqvist om innehållet i rapporten som tar upp flera relevanta områden och utmaningar inom försvarsområdet. Rapporten tangerar de prioriteringar regeringen har gjort och kommer fortsätta göra i arbetet med att genomföra försvarsbeslutet.

Inriktningen att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att Sverige behöver återupprätta ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget i närområdet nämns. Det innebär bland annat en ny planering för hela totalförsvaret, både det militära och civila försvaret.

Försvarsministern noterade i sitt anförande att Strategisk utblick 2017 också tar upp de försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar som finns i Östersjöområdet och den allt ökande betydelsen av att samarbeta med andra.

- Samarbetet med andra är avgörande för den långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd som även kan vara militärt, säger Peter Hultqvist.

Högupplösta bilder finns på Flickr