Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern höll tal på TechNet Europes konferens “Cyber Capabilities in Hybrid Warfare Scenarios”

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist höll den 10 oktober ett anförande på konferensen TechNet 2017 i Upplands Väsby utanför Stockholm. Konferensens fokus var cybersäkerhet och hybridkrigföring och organiserades av forumet Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA).

Peter Hultqvist i talarstolen
Försvarsminister Peter Hultqvist talade om cybersäkerhet och hybridkrigföring i sitt inledningsanförande på TechNet-mässan. Foto: Annelie Gregor/Regeringskansliet

AFCEA är ett forum inom informationsteknologi för aktörer som är verksamma inom försvar och samhällsskydd samt för teknikutvecklare inom industri och forskning.

I tider av ökande säkerhetspolitiska spänningar i Europa har behovet ökat av att studerat hur den tekniska utvecklingen inom cybersäkerhet, informationskampanjer och hybridkrigföring fortlöper och hur länder kan förebygga dessa hot.

Försvarsminister Peter Hultqvist nämnde i inledningsanförandet på konferensen hur svenska myndigheter, svensk industri och kritisk infrastruktur utsätts för cyberattacker. Hultqvist tog också upp frågan om hur internationell rätt ser på cyberattacker riktat mot stater och hur dessa attacker kan bemötas bland annat med hjälp av civil-militär samverkan.