Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Framgångsrik integration kräver starkare ledarskap

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson efterlyste ett starkare och ett mer gemensamt EU-engagemang i integrationsfrågan när hon talade på konferensen "State of Europe: People Power Change - Navigating the new era” 12 oktober.

Ylva Johansson
Vid en konferens i Bryssel om EU:s utmaningar och lösningar underströk arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att integration är avgörande för att kunna möta bristen på arbetskraft som åldrande befolkningar i unionen orsakar. - Men för att lyckas med integration behöver vi ett politiskt ledarskap på både nationell och europeisk nivå, sa Ylva Johansson. Foto: Europeiska rådet

Vid konferensen som samlade ministrar, parlamentariker och experter från hela Europa lyfte Ylva Johansson de demografiska utmaningar med en åldrande befolkning som Sverige delar med många andra EU-länder. Hon påminde också om det ansvar Sverige tagit de senaste åren då många människor sökt sig till Europa undan krig och förtryck.

- Vår utmaning nu är att se till att de som kommit till vårt land också snabbt kommer in på arbetsmarknaden och jag kan konstatera att allt fler utrikes födda nu får jobb, sa Ylva Johansson.

Hon påpekade att framgångsrik integration är själva nyckeln till att kunna svara upp mot den brist på arbetskraft inom många sektorer som en åldrande befolkning leder till. 

- Men för att lyckas med integration så behöver vi politiskt ledarskap och strukturreformer. Och det gäller på både nationell och europeisk nivå, underströk Ylva Johansson.

Ylva Johansson framträdde vid den del konferensen som handlade om migration och utveckling och integrationens utmaningar och möjligheter. Konferensens syfte var att diskutera nya och innovativa lösningar för att bemöta utmaningar och bidra till att Europa utvecklas till en union som tar vara på vår tids möjligheter.

Arrangör för konferensen var organisationen och tankesmedjan "Friends of Europe" och det nu pågående estniska ordförandeskap för EU.

Producerat av EU-representationen