I oktober förhandlas nästa års fiskekvoter för Östersjön

Fiskekvoter för vissa bestånd och arter för nästa år ska förhandlas när EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar träffas 9-10 oktober. På dagordningen står också bland annat marknadsutvecklingen för jordbruksprodukter, Agenda 2030 för hållbar utveckling och en uppföljning av giftskandalen sommaren 2017 där det uppdagades att ägg som innehöll fipronil fanns på marknaden.

Sven-Erik Bucht
När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffar sina europeiska ministerkollegor 9-10 oktober är nästa års fiskekvoter för Östersjön mötets viktigaste fråga. De kommer bland annat också att gå igenom prisutvecklingen på jordbruksprodukter och insatserna efter skandalen i somras då ägg och äggprodukter på flera håll i EU visade sig innehålla ämnet fipronil. Foto: Europeiska unionens råd

Fiskeförhandlingar

Ministrarna kommer att besluta om fiskekvoter för torsk, lax, rödspätta, sill och skarpsill för 2018. För flera bestånd ser det positivt ut och EU-kommissionen presenterar ökningar eller oförändrade kvoter. För vissa sillbestånd och för torsk i östra Östersjön föreslår däremot EU-kommissionen sänkningar av kvoten. Därtill föreslår EU-kommissionen under nästa år ett totalstopp för ålfiske i Östersjön.

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön för 2018 anser regeringen att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning.

Regeringen välkomnar kraftfulla åtgärder för att rädda ålen. Regeringen stödjer därför EU-kommissionens förslag om ett förbud av ålfiske i Östersjön under 2018. Regeringen förordar därtill ett generellt förbud av ålfiske under 2018 i EU:s alla vatten.

Som långsiktig åtgärd påpekar regeringen också att EU-kommissionen bör föreslå en skärpning av EU:s ålförordning och att de nationella förvaltningsplanerna för ål som finns på plats sedan tidigare följs.

Vid mötet kommer också de kommande årliga förhandlingarna mellan EU och Norge att diskuteras liksom situationen för tonfisk och andra vandrande fiskarter i Atlanten.

Prisutvecklingen på jordbruksprodukter

På mötet ska EU-kommissionen informera ministrarna om marknadsutvecklingen för de viktigaste jordbrukssektorerna. Under 2015-2016 har framför allt situationen på mjölkmarknaderna diskuterats vid möten i Jordbruks- och fiskerådet. För närvarande är situationen i huvudsak positiv med undantag för vissa sektorer, till exempel spannmål.

Jordbrukspolitiken och hållbar utveckling

På det estniska ordförandeskapets initiativ kommer ministrarna att följa upp rådsslutsatser som Allmänna rådet antog i juni, 2017, om genomförandet av Agenda 2030. Syftet med dagordningspunkten är att se hur EU:s gemensamma jordsbrukspolitik kan bidra till att de globala målen uppfylls.

Fipronilskandalen

Ministrarna kommer att följa upp arbetsinsatserna med anledning av att ägg och äggprodukter tidigare under året visat sig innehålla fipronil. Ämnet används för att bekämpa skadliga insekter och är förbjudet i djurhållning för livsmedelsproduktion. De mest berörda länderna var Belgien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland men ämnet har hittats i livsmedelsprodukter i nästan hela EU.

Sverige företräds på mötet av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)