Artikel från Regeringskansliet

Information om Regeringskansliets it-system

Publicerad

Med anledning av medieuppgifter om att Regeringskansliet skulle ha utkontrakterat (outsourcat) myndighetens nätverksinfrastruktur vill vi tydliggöra att den beskrivningen inte är korrekt. Regeringskansliet har valt att ha nätverksinfrastrukturen i egen regi.

Däremot köper myndigheten in nätverksprodukter, till exempel routrar och switchar, från externa leverantörer. Driften av dessa sköter Regeringskansliet internt. Vid underhåll och support av produkterna kan dock tjänsteleverantören anlitas. Leverantören har dock inte tillgång till den information som passerar i nätverket. Leverantörens personal har inte några behörigheter och ingen fjärråtkomst till Regeringskansliets it-system.

Informationssäkerhet är en viktig del av Regeringskansliets verksamhet. Säkerhetsanalyser sker löpande, till exempel inför upphandling och inköp av produkter och tjänster.