Karolina Skog lyfter barns rätt till naturen

Naturen ska vara tillgänglig för alla barn, oavsett olika ekonomiska och sociala förutsättningar. Under Friluftsfrämjandets firande i Hagaparken lyfte miljöminister Karolina Skog regeringens satsningar för barns möjligheter till friluftsliv.

  • Karolina Skog, Kronprinsessan och Prins Daniel pratar med förskolebarn i förgrunden

    Miljöminister Karolina Skog, Kronprinsessan och Prins Daniel deltog även vid invigningen av Skogsmulles hinderbana tillsammans med några av Friluftsfrämjandets förskolor.

    Foto: Friluftsfrämjandet

  • Karolina Skog talar i panelen på firandet

    Miljöminister Karolina Skog deltog i en panel med temat "Hur skapar vi möjligheter för barn att få tillgång till rörelse och naturglädje?".

    Foto: Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet fyller 125 år och firade detta i Hagaparken i Solna den 4 oktober. Miljöminister Karolina Skog deltog bland annat i en panel om barns tillgång till naturen.

En rapport från Svenska turistföreningen visar att familjens ekonomiska situation är en av de avgörande faktorerna för att barn ska komma ut i naturen.

– Första steget är att skydda värdefull natur – nästa steg är att göra den tillgänglig. Naturvanan ska inte vara en klassmarkör. Därför behövs regeringens satsningar under mandatperioden på att skydda och tillgängliggöra Sveriges natur för alla, säger miljöminister Karolina Skog.

Från 2016 nästan dubblerade regeringen stödet till friluftsorganisationer. Genom ökningen av stödet vill regeringen bland annat stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

I budgeten för 2018 vill regeringen sänka momsen på guidning av naturområden från 25 till 6 procent som ytterligare ett steg i att göra naturen och friluftslivet tillgängligt för fler.