Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Konferens för att stärka livsmedelskedjan i hela landet

Publicerad

Den 5 oktober bjöd landsbygdsministern in till en konferens med fokus på vad som händer i arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna och kopplingen till den nationella livsmedelsstrategin. Landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, inledde konferensen med nyheten att regeringen satsar 142 miljoner kronor på det regionala arbetet för att stärka livsmedelsproduktionen.

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står i en talarstol

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde konferensen ”Hela Sverige kraftsamlar för en stärkt livsmedelskedja”.

  Foto: Regeringskansliet

 • Peter Borring talar

  Peter Borring, LRF Östergötland, pratade om hur Östergötlands livsmedelsstrategi tar sig an utmaningar med regler och tillsyn.

  Foto: Regeringskansliet

 • Några människor står och pratar med varandra

  Deltagarna fick möjlighet att välja bland ett par tematiska stationer för erfarenhetsutbyte och diskussion. Vid denna station berättar företrädare för projekt MatLust om hur en testbädd nom offentlig verksamhet skapar en marknad för små och medelstora företag.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Tre människor står på en scen

  Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, svarar på frågor från deltagarna. Till vänster står Mathilda Åberg från genomförandesekretariatet på Näringsdepartementet och till höger Tomas Engholm, moderator.

  Foto: Regeringskansliet

Konferensen samlade omkring 140 deltagare som på olika sätt är involverade i arbetet med regionala livsmedelsstrategier eller motsvarande. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde med att berätta om nyheten att regeringen fattat beslut om att satsa 142 miljoner kronor på det regionala arbetet kring för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategin. Pengarna kommer att på olika sätt gå till att stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål är en ökad matproduktion i Sverige.

- Mat produceras i alla delar av landet. Det är fantastiskt att se hur mycket som händer kring livsmedelsproduktion regionalt och lokalt och detta är något som verkligen stärker genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin. Här finns en kraft och en enorm potential som regeringen vill ta vara på, sade Sven-Erik Bucht.

Regionala livsmedelsstrategier i fokus

Exempel från regionala livsmedelsstrategier och arbetssätt stod i fokus under konferensens första del. Lotta Törner från Skånes livsmedelsakademi tog upp hur de jobbar med innovation genom nätverk. Jenny Bucht från länsstyrelsen i Norrbotten berättade tillsammans med Herbert Nyman från LRF om hur de jobbar med lokal mat för att lyfta turistnäringen. Peter Borring från LRF i Östergötland berättade om hur de arbetar praktiskt med regler, tillämpning och tillsyn inom ramen för deras livsmedelsstrategi och Tomas Isaksson från regionförbundet i Kalmar län, berättade hur de arbetar med kompetensförsörjning.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Under konferensens andra del ägnades mycket tid åt erfarenhetsutbyte och nätverkande. Här fick deltagarna möjlighet att cirkulera och inhämta djupare kunskap bland 11 stationer som ur olika perspektiv belyste delar ur den nationella livsmedelsstrategin, bland annat export, destinationsutveckling och offentliga måltider. Detta som ett sätt att dela kunskap och för att skapa förutsättningar för samverkan i livsmedelskedjan, över regions- och länsgränser, mellan branscher och aktörer.

"Behovet att mötas är tydligt"

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, avslutade halvdagen med att svara på frågor från deltagarna. Bland annat fick hon frågan om vem som ser till att regionala aktörer kan fortsätta träffas under liknande former som dagens konferens.

- Min förhoppning är att initiativet ska komma underifrån och att regioner och län tar bollen. Om det inte sker så får vi fundera på hur vi kan hitta ett sätt att hjälpa till. Att behovet finns att mötas är tydligt, det händer så mycket bra saker runt om i landet och ni och vi kan lära av varandra, sade Elisabeth Backteman.