Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Artikel från Statsrådsberedningen

Migration, det digitala Europa, säkerhet och försvar på Europeiska rådet

Publicerad

När statsminister Stefan Löfven träffar sina europeiska kollegor på Europeiska rådets möte den 19-20 oktober står bland annat migration, digitala frågor, säkerhet och försvar på dagordningen. På mötets andra dag behandlar stats- och regeringscheferna förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Migration

Europeiska rådet ska behandla migrationssituationen i Europa och utvärdera insatserna som syftar till att kontrollera de irreguljära migrationsströmmarna. EU-ledarna förväntas bland annat ta upp frågan om stärkt samarbete med de humanitära organisationerna UNHCR och IOM.

Ett digitalt Europa

Med avstamp i det digitala toppmötet i Tallinn 29 september kommer Europeiska rådet att undersöka hur EU kan utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.
Europeiska rådet ska också utvärdera arbetet med den digitala inre marknaden.

Säkerhet och försvar

En diskussion om ett permanent och strukturerat försvarsarbete står också på dagordningen då EU-ledarna enades om ett sådant samarbete i juni.

EU:s yttre förbindelser

Mot bakgrund av de senaste händelserna kommer EU:s ledare att se över vissa utrikespolitiska frågor, bland annat förbindelserna med Turkiet.

Förhandlingarna om brexit

Europeiska rådet möts i konstellationen EU27, det vill säga utan Storbritannien, 22 juni. Rådet kommer att se över resultatet av den senaste förhandlingsrundan som är den femte i ordningen.

Europeiska rådet träffas i Bryssel. Det är det tredje av totalt fyra möten under året.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Europeiska rådet 19-10 oktober

Mer om mötet om brexit utan Storbritannien

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.