Ministerrådet enades om en kompromiss om en revidering av utstationeringsdirektivet

När EU:s arbetsmarknads- och socialministrar möttes i Luxemburg den 23 oktober kom de överens om en något reviderad version av utstationeringsdirektivet. Rådet antog också delarna som handlar om vilken lagstiftning som gäller och likabehandling i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Även pelaren för sociala rättigheter antogs.

Statsråd Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson representerade Sverige på EU:s möte för arbetsmarknads- och sociala frågor 23 oktober. Utstationeringsdirektivet och de sociala trygghetssystemen var två viktiga frågor på mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Utstationering av arbetstagare

Ministrarna antog efter flera förhandlingsomgångar en överenskommelse om nya regler för utstationerade arbetare. Förslaget innebär i korthet att möjligheterna till likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare stärks. Innan nya regler kan börja gälla, behöver Europaparlamentet och rådet komma överens. Förhandling dem emellan börjar inom kort.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Ordförandeskapet redogjorde för sitt kompromissförslag om ändringar av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen och om regler för hur den ska tillämpas. Ministrarna behandlade delarna om likabehandling och tillämplig lagstiftning på mötet och Ingen diskussion följde av detta och en bred överenskommelse kunde uppnås.

Sociala pelaren

Ministrarna godkände förslaget för en social pelare. Den sociala pelaren innehåller bland annat viktiga principer och rättigheter för ett rättvist och välfungerande välfärdsystem och arbetsmarknad. Pelaren kommer att tillkännages av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, som äger rum den 17 november i Göteborg.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, som representerade Sverige, var mycket nöjd med resultatet av rådsmötet.

 

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor