Nästa europeiska råd, rättstatens principer och brexit på EU-möte

Allmänna rådet möts 17 oktober för att förbereda kommande europeiskt råd och ha en dialog om rättsstatens principer på temat mediemångfald. Vid ett särskilt möte utan Storbritannien kommer läget i brexitförhandlingarna att gås igenom liksom formerna för hur EU ska bestämma var den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA och den Europeiska bankmyndigheten, EBA ska ligga efter brexit.

Ann linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på Allmänna rådets möte 17 oktober. På dagordningen står förberedelser för nästa Europeiska råd då EU:s stats- och regeringschefer möts. Allmänna rådet ska också debattera mediepluralismens utmaningar i en årlig dialog om rättstatens principer. Foto: Europeiska unionens råd

Förberedelser inför Europeiska rådet

Som första punkt kommer ministrarna att behandla utkast till slutsatser för mötet i Europeiska rådet 19-20 oktober. Europeiska rådet ska ta upp frågor kring migration, digitalisering, försvar och EU:s relationer med omvärlden.

Årlig dialog om rättsstaten

I december 2014 bestämde Allmänna rådet att ha en återkommande dialog om respekten för rättsstatens principer i EU. För årets dialog har det estniska ordförandeskapet valt att knyta an till sina digitala prioriteringar och fokusera på mångfald för medier och rättsstaten i digitaliseringens tid. Rättstatens utmaningar i den digitala tidsåldern, vad länderna kan göra för att stötta journalister och för att säkra medborgarnas mediekompetens är de tre frågor som ligger till grund för dialogen.

Brexit

Den femte förhandlingsrundan om Brexit pågick den 9 – 12 oktober. Vid mötet i Allmänna rådet kommer EU:s chefsförhandlare Michel Barnier att informera om eventuella framsteg i förhandlingarna.

EMA och EBA

EU-kommissionen presenterade 30 september en utvärdering av de anbud som kommit in från medlemsländer som vill överta värdskapet från Storbritannien för EMA och EBA. Mot bakgrund av utvärderingen kommer Allmänna rådet att ha en diskussion om omlokaliseringen av myndigheterna. Näst steg är att ordförandeskapet informerar stats- och regeringscheferna om diskussionen på Europeiska rådets möte 20 oktober. Beslutet om var EMA och EBA ska ligga kommer att fattas av Allmänna rådet i november.

Sverige betonar att det är viktigt att beslutet fattas på objektiva grunder för att garantera patientsäkerheten.

EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige. Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet

Mer om mötet i Allmänna rådet 17 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)