Östersjöns fiskekvoter för 2018 är spikade

Fiskekvoter för vissa bestånd och arter för nästa år beslutades när EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar träffades 9-10 oktober. På dagordningen fanns också bland annat marknadsutvecklingen för jordbruksprodukter, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ministrarna följde också upp giftskandalen sommaren 2017 där det uppdagades att ägg som innehöll fipronil fanns på marknaden.

Sven-Erik Bucht med journalister
Efter förhandlingar som pågick hela natten mellan 9 och 10 oktober enades rådet för jordbruks- och fiskefrågor om fiskekvoterna för torsk, lax, sill, skarpsill och rödspätta i Östersjön 2018. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade journalister klockan sex på morgonen direkt efter att förhandlingarna avslutats. Foto: EU-representationen

Fiskeförhandlingar

Fiskekvoter för nästkommande år förhandlas alltid på jordbruks- och fiskerådets oktobermöte.

Ministrarna beslutade om fiskekvoter för torsk, lax, rödspätta, sill och skarpsill för 2018. För ett par bestånd ser det positivt ut och ministrarna kunde därför enas om ökningar eller oförändrad kvot för dessa. För rödspätta, lax, vissa sillbestånd och för torsk i östra Östersjön beslutade däremot ministrarna att sänka kvoterna.

Prisutvecklingen på jordbruksprodukter

På mötet informerade EU-kommissionen om marknadsutvecklingen för de viktigaste jordbrukssektorerna. Under 2015-2016 uppmärksammade jordbruks- och fiskerådet framför allt situationen på mjölkmarknaderna. Över lag beskrevs marknadsutveckligen som positiv med undantag för vissa sektorer, som till exempel spannmål.

Jordbrukspolitiken och hållbar utveckling

På det estniska ordförandeskapets initiativ följde ministrarna upp de rådsslutsatser som Allmänna rådet antog i juni 2017 om genomförandet av Agenda 2030. Syftet med uppföljningen var att se hur EU:s gemensamma jordsbrukspolitik kan bidra till att de globala målen uppfylls.

Fipronilskandalen

Ministrarna fick en rapportering om arbetsinsatserna med anledning av att ägg och äggprodukter tidigare under året visat sig innehålla fipronil. Ämnet används för att bekämpa skadliga insekter och är förbjudet i djurhållning för livsmedelsproduktion. De mest berörda länderna var Belgien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland men ämnet har hittats i livsmedelsprodukter i nästan hela EU.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige Mötet ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om fiskekvoterna för Östersjön 2018

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om mötet i Agrifishrådet 9-10 oktober