Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Regionala perspektivet är en förutsättning för innovationspolitiken

Publicerad

Den 25 oktober håller Nationella innovationsrådet för första gången ett regional möte. Det sker i Trollhättan. Här berättar statsminister Stefan Löfven mer om rådets arbete och hur viktigt det är att utveckla en innovationspolitik som är bra för hela Sverige. Innovationsrådet bjuder även in till ett öppet seminarium för att diskutera regeringens politik med dem som närmast berörs av den.

Bild på Stefan Löfven när han står och håller ett tal
Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Vilka är dina förväntningar på mötet?

– Genom att mötas i en region och föra dialog med regionala aktörer hoppas jag få in ännu fler nya perspektiv, idéer och förslag för att utveckla en innovationspolitik som är bra för hela landet. I Trollhättan kommer jag och fem ledamöter i Nationella innovationsrådet - Isabella Lövin, Helene Hellmark Knutsson, Carola Öberg, Sigbritt Karlsson och Charles Edquist - att möta regionala och lokala aktörer från länsstyrelsen, regionen, kommuner, akademi, näringsliv och samarbetsarenor såsom Lindholmen Science Park och Innovatum. Arbetet i Innovationsrådet är viktigt för att få in ny kunskap och nya idéer för att utveckla den nationella politiken. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för innovation, stärka vår internationella konkurrenskraft och bli bättre på att tillsammans lösa samhällsutmaningarna, säger Stefan Löfven.

Varför är det viktigt för innovationsrådet att ha ett regionalt möte?

– När jag reser runt i världen och träffar andra regeringschefer, företagsledare, akademiker och innovatörer finns det ofta ett stort intresse för Sveriges förmåga till innovation och omställning till ett hållbart samhälle. Det lockar till kunskapssamarbeten och investeringar vilket i sin tur gör att svensk export kan växa med nya produkter på nya marknader. Allt detta händer någonstans i Sverigeoch hela tiden utvecklas nya produkter, tjänster och företag. Därför är den regionala samverkan så viktig, och därför måste den nationella politiken ge så goda förutsättningar som möjligt för innovationsarbetet i hela Sverige. Under besöket i Trollhättan arrangeras också ett seminarium om hur olika aktörer kan samverka för att utveckla samhället genom innovation.

Vad är syftet med ett seminarium?

– Jag vill att regeringen ska ha ett öppet och inbjudande arbetssätt. Det behövs för att få en konstruktiv diskussion och en utveckling av regeringens politik som bygger på dialog med de som närmast berörs av den. Syftet med ett seminarie är att fler personer kan delta i diskussionen och bidra med idéer och förslag.

Vilka är de viktigaste resultaten i rådets arbete hittills?

– Genom det nära och återkommande samarbetet mellan flera statsråd och externa ledamöter från näringsliv och akademi har vi etablerat en bra plattform för idé- och politikutveckling. Rådet har bidragit till att viktiga processer och beslut som propositionen om offentligt risk-kapital, forskningspolitiska propositionen, samverkansprogrammen, upphandlingsstrategin, Digitaliseringslyftet, satsningen på öppna data i budgetpropositionen och frågan om personaloptioner har prioriterats och diskuterats på strategisk nivå. I och med detta utvecklas flera politikområden så att de blir mer innovationsfrämjande, vilket sammantaget gör att regeringen för en bättre innovationspolitik. Även dialogen med andra aktörer i samhället utvecklas på ett bra sätt. Jag vill särskilt lyfta fram det mycket stora intresse som innovationsrådet väcker i till exempel Kina, Indien, Tyskland och Frankrike.

Vad händer mer i innovationsrådets arbete nu?

– Ett omfattande arbete görs i de fem strategiska samverkansprogrammen. Det är mycket glädjande att detta initiativ från innovationsrådet samlar så många aktörer från olika sektorer och delar av landet. I de olika grupperna görs viktiga prioriteringar och nya idéer om samarbeten och projekt ser dagens ljus. När det gäller innovationsrådets kommande möten i höst och vår ser jag fram emot att ta upp frågor om bland annat Sveriges bidrag till den globala omställningen mot ett hållbart samhälle, kompetensförsörjning och arbetsmarknadens utveckling, den offentliga sektorns roll i att främja innovation, samt fler initiativ för att stärka företagens innovationsförmåga, tillväxt, expansion och delaktighet i globala innovationsmiljöer. Ett annat syfte med rådet är att bidra till ökat och fördjupat samarbete mellan departementen och med myndigheterna. Samverkansprogrammen bidrar till det, och jag ser också att Regeringskansliet ökar samarbetet över departementsgränserna och att regeringen tar många initiativ som bygger på nära samarbete flera departement. Det är en glädjande utveckling som jag vill se ännu mer av i framtiden, säger Stefan Löfven.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Genvägar