Innehållet publicerades under perioden

-

Statsministern och arbetsmarknadens parter i dialog om aktuella EU-frågor

Statsminister Stefan Löfven bjöd den 16 oktober in arbetsmarknadens parter och Företagarna till EU-råd i Rosenbad. Högst på dagordningen stod förberedelserna för Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november. Mötet var statsministerns andra EU-råd vilka syftar till att erbjuda ett forum för dialog kring aktuella frågeställningar på EU:s dagordning och ingår i regeringens arbete för stärkt delaktighet i EU-arbetet.

Bilden är tagen vid ett tidigare EU-råd.
Bilden är tagen vid ett tidigare EU-råd. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Vid EU-rådet informerade statsministern om förberedelserna för Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt den 17 november i Göteborg. Toppmötet har fått en framträdande plats i EU:s framtidsdiskussion, vilket statsministern underströk var mycket positivt. Toppmötet i Göteborg utgör en unik möjlighet för Europas stats- och regeringschefer att tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer att samtala om de utmaningar som våra arbetsmarknader och välfärdsmodeller står inför. Statsministern passade samtidigt på att tacka för det nära samarbete regeringen haft med partsorganisationerna i förberedelserna inför toppmötet.

Det fördes också en diskussion om Europeiska rådets möte den 19-20 oktober där bland annat frågor som migration, digitalisering och säkerhet- och försvar skulle behandlas. Även andra aktuella EU-frågor berördes, inte minst de pågående förhandlingarna med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.