Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Strandhäll på sjukvårdsturné

Publicerad

Socialminister Annika Strandhäll kommer från oktober till december 2017 att träffa samtliga landstings- och regionledningar för att diskutera aktuella sjukvårdsfrågor. Syftet är att föra en dialog med sjukvårdens huvudmän kring angelägna frågor för en trygg och modern sjukvård och följa upp regeringens satsningar.

Socialminister Annika Strandhäll besöker en förlossningsavdelning.
-Jag ser fram emot att diskutera de viktigaste sjukvårdsfrågorna och att säkerställa att regeringens satsningar får full effekt och når fram till regionens invånare. Mitt självklara fokus är personalens förutsättningar. Personalen är sjukvårdens hjärta, säger Annika Strandhäll. Foto: Sanna Fransson/Regeringskansliet


- Mitt självklara fokus är personalens förutsättningar. Ska vi klara av den sjukvård vi strävar efter, då hänger det på personalen. Att de är tillräckligt många och får tid att ägna sig åt patienterna. Att de har en god arbetsmiljö och får använda sig av sin fulla kompetens, säger Annika Strandhäll.

Satsningar och utmaningar

Under sjukvårdsturnén kommer Strandhäll och landstingen att diskutera aktuella satsningar och utmaningar i sjukvården. Dialogen är viktig eftersom landstingen är ansvariga huvudmän och ansvariga för sjukvården. Huvudmännen representeras bland annat av ordförande i landstingsstyrelsen, sjukvårdslandstingsråd och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Strandhäll för en löpande dialog kring samverkansformer, vägval och prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Under turnén kommer Strandhäll också att göra verksamhetsbesök för att träffa personal och patienter i vården runt om i landet.

Diskuterar sjukvårdspolitiska frågor

De frågor som särskilt kommer att tas upp är inom fem områden.

  • Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

  • Tillgänglighet. Att korta ned väntetiderna för att få vård.

  • Ökad trygghet i förlossningsvården

  • Den öppna psykiatrin, bl a att utveckla och höja kompetensen kring psykisk ohälsa i primärvården och övrig första linjens vård.

  • En modern och nära vård. Strukturfrågor i vården.

 

Tid och plats för sjukvårdsturnén:

  • 25 oktober, Linköping (Region Jönköpings län, Kalmar läns landsting, Region Östergötland)

  • 9 november, Stockholm (Stockholms läns landsting och Region Gotland)

  • 22 november, Malmö (Västra Götalandsregionen, Region Halland, Landstinget i Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne)

  • 13 december, Umeå (Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland)

  • 15 december, Uppsala (Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Region Uppsala, Landstinget i Värmland, Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland)