Innehållet publicerades under perioden

-

Svensk-finskt försvarsministermöte i Helsingfors

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö deltog den 24 oktober i diskussionsevenemanget Hanatinget, som arrangeras av kulturcentrumet Hanaholmen i Helsingfors. Temat på mötet var ”Försvar och säkerhet i en ny tid – ett finskt och svenskt perspektiv på utvecklingen i Europa och synen på Östersjöregionen”.

Försvarsminister Peter Hultqvist i talarstolen.
Hanating 2017 arrangeras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Centralförbundet Folk och Försvar. Foto: Tiina Takala / Finlands Försvarsministerium

Årets Hanating i Helsingfors fokuserade på den säkerhetspolitiska betydelsen av Östersjön för Finland och Sverige och på hur Östersjöregionen påverkats av de senaste årens politiska utveckling. De bägge försvarsministrarna diskuterade bland annat om hur Sverige och Finland ska fortsätta att bygga sin säkerhet och hur länderna ska möta aktuella och kommande säkerhets- och försvarspolitiska utmaningar, var och en för sig och tillsammans.

Under besöket i Helsingfors höll försvarsministrarna också ett bilateralt möte för att bland annat diskutera frågor kring försvarssamarbetet mellan länderna.