Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Svensk jämställdhet i topp

Publicerad

Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU. När årets ranking presenterades var barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att kunna erbjuda flickor och pojkar och kvinnor och män EU:s mest jämställda möjligheter.

  • Åsa Regner

    Sveriges topplacering i 2017-års jämställdhetsindex för EU bekräftar att vi gör rätt och jag ser fram emot att arbeta vidare för att män och kvinnor ska få samma makt forma samhället och sina liv, sade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, när hon talade i Bryssel vid släppet av årets index.

    Foto: EU-representationen

  • Åsa Regner Vera Jurova

    Liksom barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, så talade EU:s kommissionär för jämställdhetsfrågor, Vera Jurova, när årets jämställdhetsindex för EU presenterades i Bryssel. Åsa Regner uppmanade EU-kommissionen att komma med ett strategiförslag som sätter press på EU:s alla medlemsländer att bli mer jämställda.

    Foto: EU-representationen

- Att vi har lyckats komma så här långt är resultatet av ett politiskt ledarskap som drivit ett systematiskt arbete under lång tid och som sett till att förankra frågorna över partigränserna.

Svensk jämställdhet har med andra ord inte växt fram av sig själv men inte heller en generellt sett positiv attityd har varit tillräckligt. Åsa Regner pekade särskilt ut tre konkreta faktorer som varit helt avgörande för framgångarna.

- Att samarbeta med organisationer som driver jämställdhetsfrågor har varit och fortsätter att vara oerhört viktigt. Utvecklingen av välfärdsstaten lade med 1970-talets jämställdhetsinriktade reformer en stabil grund inte minst genom att införa föräldraförsäkring och sambeskattning. Och för det tredje så handlar det förstås om att tillföra resurser till sektorer som äldre- och barnomsorg, förklarade Åsa Regner, när hon kommenterade arbetet bakom den svenska topplaceringen.

Åsa Regnér beklagade att reformer som Sverige genomförde för länge sedan fortfarande ses som kontroversiella i många EU-länder. Hon påpekade också att EU behöver en jämställdhetsstrategi.

- Vi behöver göra mer för att få resultat. Jag uppmanar därför EU-kommissionen att komma med ett strategiförslag som kan sätta press på EU:s alla medlemsländer.

Trots topplaceringen avser inte Åsa Regnér att slå av på takten i regeringens jämställdhetsarbete.

- Jag sitter i världens första feministiska regering och vi har satt upp ett mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Där är vi inte än.

Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna. Indexet presenterades under en konferens arrangerad av det europeiska jämställdhetsinstitutet European Institute for Geneder Equality.

EIGE:s jämställdhetsindex mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet över en tioårsperiod mellan åren 2005 och 2015. Indexet mäter utvecklingen fördelat över sex områden: arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt. Det högst möjliga indexet är 100. EU:s genomsnitt är 66,2. Sverige får 82,6 poäng och toppar därmed listan före Danmark och Nederländerna.

I det sammalagda indexet hamnar Grekland, Ungern och Slovakien sist men flera länder tar i år stora kliv framåt inom området makt med fler kvinnor på beslutsfattande positioner.

Indexet presenterades av EIGE vid en konferens i Europeiska rådets byggnad i Bryssel där Åsa Regnér framträdde med flera andra talare, bland annat EU:s kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, Vera Jurova.

Konferens med presentation av jämställdhetsindex för EU och med bland annat barn-, -äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Mer om regeringens feministiska politik