Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN: säkerhetsråd - vecka 40

Publicerad

Denna vecka i rådet: Antagande av arbetsprogram för oktober månad, Golanhöjderna/UNDOF, Syrien (kem), Libyen/EUNAVFOR MED, Mali/MINUSMA, Colombia, briefing om strategisk styrkegenerering för FN:s fredsbevarande insatser.

Denna vecka har Frankrike tagit över ordförandeskapet i säkerhetsrådet. I måndags antogs arbetsprogrammet för oktober månad. Frankrike kommer att fokusera särskilt på Sahel under sitt ordförandeskap. Rådet reser således i mitten av månaden till tre länder i Sahel-regionen (Mauretanien, Mali, Burkina Faso). Därefter arrangeras ett möte på ministernivå om Sahel den 30 oktober. Fokus för det mötet, liksom delvis för resan, är den så kallade G5/Sahel-styrkan och dess operationalisering (se veckobrev 25 och 33). Under månaden kommer rådet också att genomföra de två årliga debatterna om kvinnor, fred och säkerhet respektive om barn och väpnad konflikt. En briefing finns inplanerad om svältkatastrofen i Jemen, Sydsudan, Somalia och nordöstra Nigeria, vilket utgör en uppföljning på det under svensk ledning framförhandlade ordförandeskapsuttalandet på detta tema (se veckobrev 32). I arbetsprogrammet återfinns därutöver flera av de i rådet regelbundet återkommande konfliktfrågorna.

I tisdags hölls slutna konsultationer om FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF). Det konstaterades att stilleståndsavtalet mellan Israel och Syrien, som UNDOF har till uppgift att övervaka, i huvudsak efterlevts trots en fortsatt svår säkerhetssituation på grund av den syriska konflikten. Tydligt stöd uttalades för UNDOF:s arbete och för en gradvis återetablering på den syriska sidan.

Rådet höll i tisdags slutna överläggningar om Syrien i kemvapenspåret. Chefen för FN:s kontor för nedrustning (UNODA), Izumi Nakamitsu, uppdaterade rådet. Mot slutet av månaden förväntas slutrapporten från undersökningskommissionen JIM (Joint Investigatory Mission). Vid denna veckas möte diskuterades en förlängning av mandatet för JIM som går ut i november. De flesta rådsmedlemmarna uttryckte stöd för en snar teknisk förlängning.

I torsdags förlängde rådet auktoriseringen av EU:s marina insats EUNAVFOR MED Operation Sofia i södra Medelhavet (se bland annat veckobrev 24). Rådet antog resolution 2380 (2017) som utgör en teknisk förlängning av resolution 2240. Samtliga EU:s 28 medlemsstater var medförslagsställare till resolutionen.

Därefter genomfördes det kvartalsvis återkommande mötet om situationen i Mali och FN:s fredsbevarande insats MINUSMA. Mahamat Saleh Annnadif, generalsekreterarens särskilde representant i Mali samt chef över MINUSMA, briefade rådet över videolänk. Oro uttrycktes för utvecklingen i landet och inom rådet fanns en samsyn om vikten av att pressa fredsavtalets parter att nå framsteg före årsskiftet. Den nya sanktionsregimen liksom rådets kommande besök framhölls som viktiga i denna process. Sveriges ordförandeskap för sanktionskommittén (se veckobrev 39) välkomnades genomgående av rådets övriga medlemmar.

I enlighet med överläggningarna vid mötet antog rådet under fredagen ett pressuttalande om Mali. Läs pressuttalandet.

Efter en skyndsamt genomförd förhandling kunde säkerhetsrådet i torsdags också anta resolution 2381 (2017) om Colombia. FN:s verifikationsmission i Colombia (se veckobrev 37) får genom resolutionen på temporär basis ett utökat uppdrag avseende övervakning av vapenvilan mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen ELN. Mandatet från rådet gäller till och med den 9 januari 2018. Förhandlingar pågår mellan parterna och förhoppningen är att man ska kunna sluta ett långsiktigt fredsavtal.

FN:s sammanfattning av mötet då resolution 2381 antogs.

Under torsdagen hölls även ett möte i öppet format om FN:s fredsbevarande operationer med fokus på strategisk styrkegenerering. Rådet briefades av undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix, Bangladeshs FN-ambassadör Masud Bin Momen, samt Kanadas FN-ambassadör Marc-André Blanchard inför det försvarsministermöte som hålls i Vancouver i november. Sverige betonade bland annat vikten av transparens från FN-sekretariatet för att säkerställa att trupp- och polisbidragande länder kunde bidra med rätt resurser och kapaciteter, samt vikten av att FN:s jämställdhetsmål för ökat antal kvinnliga fredsbevarare uppfylldes.

Se Sveriges anförande (vid 1:28:00) och läs FN:s egen sammanfattning av mötet.