Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 41

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Jemen, DRK/MONUSCO, Haiti/MINUSTAH/MINUJUSTH, svält och konflikt, Arriamöten om attacker mot skolor respektive om Myanmar, ordförandeskapsuttalande om Libyen samt pressuttalande om attacken mot MONUSCO.

Kofi Annan
Före detta generalsekreterare Kofi Annan redogjorde för sin rapport om situationen i Rakhine, Myanmar. Foto: Kim Haughton / UN Photo

I tisdags höll rådet konsultationer om Jemen. FN-sändebudet Cheikh Ahmed och OCHA:s insatschef John Ging uppdaterade rådet i öppet format följt av slutna konsultationer. Rådet uttryckte frustration och besvikelse över den allvarliga humanitära situationen och bristen på framsteg i den politiska processen. Rådet uppmanade även partnerna att leva upp till sina folkrättsliga förpliktelser och engagera sig i den av sändebudet föreslagna fredsplanen.

Med anledning av en attack mot FN-insatsen MONUSCO i Demokratiska republiken Kongo antog säkerhetsrådet under tisdagen ett pressmeddelande, vilket finns här.

I onsdags hölls briefing och slutna överläggningar om DRK och den fredsbevarande styrkan MONUSCO. Maman Sidikou, generalsekreterarens särskilda representant i DRK, uppdaterade rådet. Sidikou uttryckte oro över den politiska processen och underströk vikten av att skyndsamt publicera valkalender och valbudget samt genomföra andra förtroendeskapande initiativ för valens genomförande. Rådet uttryckte stor samsyn kring behovet av regionalt engagemang för en framgångsrik lösning på den politiska krisen.

Rådet antog också ett ordförandeskapsuttalande om Libyen där det uttrycker tydligt stöd för FN:s medlingsansträngningar för en politisk lösning i Libyen. Texten har förhandlats sedan slutet av september under ledning av Storbritannien i egenskap av pennhållare. Sverige har bland annat lyft fram vikten av kvinnors deltagande i den politiska processen och respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Uttalandet finns här.

Under torsdagen informerade Sandra Honoré, generalssekreterarens särskilda representant i Haiti, rådet om utfasningen av den militära komponenten i MINUSTAH och övergången till transitionsmissionen MINUJUSTH den 15 oktober. Rådet lyfte fram MINUSTAH:s bidrag till att stabilisera Haiti och vikten av att konsolidera framstegen för att nå utveckling på lång sikt. Flera rådsmedlemmar lyfte MINUSTAH och transitionen via MINUJUSTH till FN:s landteam som ett exempel på hur en FN-mission bör anpassas till en förändrad politisk situation.

I torsdags uppdaterade även Generalsekreterare Antonio Guterres rådet i öppen kammare om den humanitära situationen och den humanitära responsen i de fyra länderna som ingår i hans "Call to Action" och där en akut risk för svält fortfarande föreligger – Jemen, Sydsudan, Somalia och Nigeria. Återrapporteringen till rådet var en uppföljning på ett ordförandeuttalande (PRST) om svält och konflikt som Sverige under sommaren tog initiativ till och förhandlade fram. Rådet uttryckte stöd för generalsekreterarens initiativ och ledarskap och hans dialog med rådet och lyfte fram behovet av politiska lösningar, förbättrat humanitärt tillträde och ytterligare humanitär finansiering.

På fredagen anordnade Sverige, Italien, Frankrike och Uruguay ett s k Arriamöte om attacker mot skolor. Generalsekreterarens särskilde representant för barn och väpnad konflikt, Virginia Gamba, uppdaterade rådet tillsammans med Joy Bishara (en av flickorna som förts bort av Boko Haram i Chibok) och Zama Neff (co-chair Global Coalition to Protect Education from Attack). Säkerhetsrådets medlemmar uppmanade till genomförande av åtgärder för skydd av skolor i konfliktsituationer. Sverige framhöll länken mellan barns rätt till utbildning och konfliktförebyggande. Det svenska anförandet finns här.

Under fredagen anordnade Frankrike och Storbritannien ytterligare ett Arriamöte om situationen i Rakhine, Myanmar med deltagande av den före detta generalsekreteraren Kofi Annan som redogjorde för sin rapport om situationen. Mötet skedde i öppet format med uttalanden av bland andra Myanmar, Bangladesh, Indonesien, Malaysia, Thailand, OIC och EU. Det fanns ett brett stöd för generalsekreterarens ansats (stopp på våldet, obehindrat humanitärt tillträde och säkert återvändande av flyktingar) och för Annankommissionens rekommendationer om hantering av de grundläggande konfliktorsakerna för långsiktig utveckling. Genomförandet av rekommendationerna utgjorde en möjlighet till dialog och engagemang mellan Myanmar och omvärlden. Sverige underströk vikten av humanitärt tillträde och uttryckte stöd för Annankommissionens rekommendationer. Det svenska anförandet finns här.