Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 42

Publicerad

Denna vecka i rådet: Sydsudan/UNMISS; kvartalsvis debatt om Mellanöstern; säkerhetsrådsresa till Mauretanien, Mali och Burkina Faso; ordförandeskapsuttalande om Haiti; pressuttalanden om Kirkuk samt om terroristattacker i Afghanistan och Egypten.

Under tisdagen hölls det månatliga mötet om FN:s insats i Sydsudan, UNMISS, och genomförandet av dess mandat inklusive utgruppering av den så kallade regionala skyddsstyrka (RPF). Rådet briefades under mötes öppna del av undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix, chef för FN-sekretariatets avdelning för fredsinsatser (DPKO). Lacroix upprepade att situationen i landet alltjämt var mycket allvarlig, samtidigt som UNMISS fortsatt mötte hinder från såväl Sydsudans regering som opposition i landet. Lacroix framhöll vikten av stöd till den regionala organisationen IGAD:s arbete för att återuppleva fredsprocessen. Sverige underströk återigen situationens allvar, vikten av humanitärt tillträde, det oacceptabla i att UNMISS inte tilläts genomföra sitt mandat samt betonade vikten av att de regionala initiativ som fanns genomfördes.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under tisdagen antog säkerhetsrådet också ett ordförandeskapsuttalande (PRST) om situationen i Haiti i samband med avvecklingen av FN:s fredsbevarande insats MINUSTAH, som ska ersättas med den nya insatsen MINUJUSTH, vars fokus är inriktad på rättstatsuppbyggnad.

Ordförandeskapsuttalandet om Haiti kan läsas här.

Under tisdagen antog säkerhetsrådet dessutom ett pressuttalande som fördömer terroristattackerna i Afghanistan den 17 oktober, som resulterade i mer än 70 döda och fler än 200 skadade. Uttalandet kan läsas här.

Under onsdagen hölls den kvartalsvisa öppna debatten om Mellanöstern, inklusive den palestinska frågan. Biträdande chef för FN-sekretariatets politiska avdelning (DPA) Miroslav Jenča briefade rådet, varefter Israel och Palestina tog till orda. Fokus för debatten var fredsprocessen i Mellanöstern. Sverige och flera andra rådsmedlemmar framhöll de steg som tagits för inompalestinsk försoning samt kritiserade den israeliska bosättningsexpansionen. Även situationen i Syrien, Libanon och Irak samt det kärntekniska avtalet med Iran nämndes kort i flera inlägg av säkerhetsrådsmedlemmarna. USA fokuserade på Iran i sitt anförande.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:00:05) och läsas här.
FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Säkerhetsrådet antog under onsdagen ett pressuttalande om utvecklingen i den irakiska staden Kirkuk. Säkerhetsrådet uppmanade genom uttalandet samtliga sidor att avstå från hot och våld, samt att engagera sig i en konstruktiv dialog.
Pressuttalandet om Kirkuk kan läsas här.

Senare under onsdagen inleddes säkerhetsrådets resa till Sahel-regionen i Västafrika och länderna Mauretanien, Mali och Burkina Faso. Resan, som pågår 18-23 oktober, ger säkerhetsrådet en möjlighet att utvärdera säkerhetsläget och aktuella utmaningar i regionen, inklusive genomförandet av fredsavtalet i Mali och den gemensamma styrka som inrättats av de fem länder som utgör grupperingen "G5 Sahel" (Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger samt Mauretanien). Säkerhetsrådet har tidigare gett stöd till den gemensamma G5 Sahel-styrkan genom antagande av resolution 2359 (2017) (se veckobrev 25 och 33). Den gemensamma styrkan kommer att diskuteras vidare i säkerhetsrådet i slutet av månaden.

Under söndagen antogs ytterligare ett pressuttalande som fördömer den terroristattack i Egypten som ägde rum lördagen den 20 oktober och som ledde till att mer än 50 poliser omkom. Detta uttalande kan läsas här.