Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 43

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Libanon (resolution 1559), Syrien (undersökningsmekanism, kemvapen samt det politiska spåret), Internationella domstolen, Irak, Sudan/Sydsudan (UNISFA), samt öppen debatt om kvinnor, fred och säkerhet.

Säkerhetsrådet briefades via videolänk av FN:s sändebud i Syren, Staffan de Mistura.
Säkerhetsrådet briefades via videolänk av FN:s sändebud i Syren, Staffan de Mistura. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Veckan inleddes med de halvårsvisa slutna konsultationerna om efterlevnaden av resolution 1559 i Libanon, som uppmanar till respekt för Libanons suveränitet och politiska självständighet. Säkerhetsrådet briefades av undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman. Rådsmedlemmarna konstaterade att viktiga delar av resolutionen fortfarande inte har implementerats och underströk att kränkningar av Libanons territoriella integritet måste upphöra.

På tisdagen lade USA fram en resolution för omröstning gällande en s.k. teknisk förlängning av undersökningsmekanismen avseende kemvapenanvändning i Syrien (JIM), vars mandat löper ut den 17 november. Ryssland yrkade på att skjuta upp mötet till den 7 november, vilket röstades ner i en så kallad proceduromröstning (i en sådan omröstning saknar de permanenta länderna vetorätt). Vid den påföljande omröstningen lade emellertid Ryssland in sitt veto mot resolutionen. Bland övriga medlemmar röstade 11 länder för ett antagande medan två länder avstod och ytterligare ett land, Bolivia, röstade emot texten. Sveriges anförande i säkerhetsrådet kan ses här (vid 56:01). Sveriges uttalande med anledning av det ryska vetot finns att läsa här. FN:s egen sammanfattning av mötet finns här. Att resolutionen röstades ned innebär inte med säkerhet att JIM kommer att avskaffas. Det är därför fortsatt viktigt att i rådet arbeta för ett förlängt mandat för JIM innan det löper ut om ett par veckor.

På onsdagen hölls ett stängt möte med anledning av den Internationella domstolen (ICJ) rapport till generalförsamlingen. Rådet briefades av ICJ:s ordförande, som redogjorde för domstolens aktiviteter under det gångna året.

Under torsdagen avhandlades det månatliga mötet om Syrien med bäring på det politiska spåret. Rådet briefades av sändebudet Staffan de Mistura via videolänk som meddelade att han avsåg kalla till en åttonde förhandlingsrunda med start den 28 november i Genève. Under denna runda skulle en politisk övergångsprocess diskuteras. De Mistura uppmanade de rådsmedlemmar med inflytande över den syriska regimen att nyttja detta för att frammana deltagande från regimen i de kommande förhandlingarna. De Mistura betonade också att alla initiativ bör stödja den FN-ledda processen.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På svenskt och franskt initiativ hölls sedan ett extrainsatt slutet möte om situationen i Irak och KRG, där säkerhetsrådet briefades av generalsekreterarens särskilda representant Ján Kubiš. På svenskt initiativ kunde säkerhetsrådet enas om så kallade presselement, där rådets medlemmar bland annat uttrycker oro över ökade spänningar samt rapporter om våldsamheter mellan federala irakiska styrkor och den kurdiska peshmergan, samt manar till konstruktiv dialog.

På eftermiddagen hölls en återrapportering från säkerhetsrådets resa till Sahel (Mauretanien, Mali och Burkina Faso) som ägt rum den 18-23 oktober. FN-ambassadörerna från Frankrike, Etiopien och Italien briefade rådet gemensamt i egenskap av arrangörer för resan. De vittnade om det resoluta agerande som regionala organisationer och aktörer uppvisat genom att etablera en regional insatsstyrka. De betonade samtidigt vikten av framsteg i Malis fredsprocess och fortsatt starkt internationellt stöd till regionala ansträngningar.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Inför stundande mandatförlängning diskuterades på torsdagen även FN:s insats i Abyei, UNISFA. Särskilt fokus låg på den gemensamma övervakningsmekanismen som skapades 2011 men ännu inte är fullt fungerande. FN-sekretariatet framhöll särskilt UNISFA:s stabiliserande roll i området och uppmanade Sudan och Sydsudan att reda ut utestående frågor kring Abyeis slutgiltiga status. FN-sändebudet Nicholas Haysom betonade det samarbete som finns mellan länderna i oljefrågan och uppmanade parterna att bygga vidare på detta samt deras gemensamma intresse i handel och andra ekonomiska frågor. Mandatet för UNISFA löper ut den 15 november, och generalsekreteraren har i sin senaste rapport rekommenderat sex månaders förlängning av mandatet.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På fredagen genomfördes säkerhetsrådets årliga öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet. Kabinettschef Maria Luisa Viotti och UNWOMEN:s chef Phumzile Mlambo-Ngcuka briefade, liksom en civilsamhällesrepresentant från Colombia, Charo Mina-Rojas från organisationen Proceso de Comunidades Negas, och Michaëlle Jean, generalsekreterare i l'Organisation internationale de la francophonie. Sverige representerades vid debatten av utrikesminister Margot Wallström, som bland annat tog upp intryck från sitt besök tidigare i veckan i Afghanistan. Wallström efterfrågade bättre expertis om kvinnor, fred och säkerhet, bättre datainsamling, samt analys och integrering av ett genderperspektiv. Det svenska anförandet finns här.

Övrigt

Under torsdagskvällen antogs ett pressuttalande med anledning av attacken mot MINUSMA mellan Tessalit och Aguelhok, där tre fredsbevarare från Tchad förlorade livet och ytterligare två skadades. Uttalandet kan läsas här.