Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Testbäddar för morgondagens material – ett hållbart steg inom svensk produktion

Publicerad

Projektet ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” inleddes i juni 2017. Genom två fysiska testbäddar och ett nationellt nätverk av engagerade aktörer är målet att skapa en samverkansmiljö som främjar hållbar produktutveckling i Sverige.

Fotograf: Patrik Svedberg, kollage: Anita Eknestedt, Swerea IVF

Olofström och Piteå är platserna där de fysiska testbäddarna kommer att utvecklas, platsvalet baseras på efterfrågan från industrin och den kompetens som finns i närområdet. Projektet är en del av regeringens strategiska samverkansprogram "Uppkopplad industri och nya material" och faller under det strategiska innovationsprogrammet "Metalliska Material" som leds av Jernkontoret. Hos testbäddarna kan företag, forskare och andra intressenter utveckla och testa sina material eller produkter. Enligt projektledaren Boel Wadman är syftet att skapa en miljö där produkter inte stressas fram på grund av kommersiella faktorer.

– När en ny produkt utvecklas kan den ofta inte använda de allra nyaste och smartaste materialen på grund av att alla tester som krävs för att godkänna dem tar för lång tid.. Vi vill skapa frizoner där dessa produkter kan utvecklas och där vi kan testa olika idéer och komponenter snabbare och mera målinriktat.

Hållbarhet är en central del av projektet och fungerar som en röd tråd genom de tester som utförs. Några exempel är hur skadliga delar av ett material kan bytas ut mot mer miljövänliga, samt hur tyngre komponenter kan ersättas med lättare för att minska bränsleanvändningen inom flyg- och transportindustrin. Boel Wadman poängterar vikten av att Sverige går i fronten för hållbar utveckling med syftet att förbli konkurrenskraftigt.

– Om vi inte arbetar hållbart kommer den svenska utvecklingen att halka efter, samtidigt som efterfrågan på miljövänliga material växer. Idag måste vi se allt i ett helhetsperspektiv, från källan där vi utvinner råmaterialet till möjligheten att återanvända material eller hela komponenter. Att arbeta hållbart förbättrar på så sätt på flera fronter, från arbetsvillkor till miljövänlighet.

Utöver de fysiska testmiljöerna är målet att skapa ett virtuellt nätverk av aktörer som kan ta hjälp av varandra för att utvecklas. Här ingår forskare, stora kommersiella aktörer, underleverantörer, startups och andra intressenter. Boel Wadman menar att det är just samverkan som skiljer ut Sverige på den internationella marknaden.

– Vi vill att en aktör ska kunna komma med en förfrågan och att en annan inom nätverket svarar upp. Sverige är inte störst och vassast på allt inom forskning och innovation, men vi är absolut bäst på samverkan. När jag möter personer som är verksamma i andra länder imponeras de av de nätverk och samarbeten vi har i Sverige.

Just nu pågår det pilotprojekt som har som mål att utveckla testbäddens format och arbetsmetoder. Fram till 2021 kommer en rad piloter genomföras för att sedan mynna ut i en väl förankrad sammankopplad testbädd som är självgående. Arbetet inleddes i juni 2017 och har beviljats 17 miljoner i finansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, fördelat på fyra år.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Fakta

”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar”. Detta är en del av regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material” och faller under det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Tidsplan: 2017-2020
Målgrupp: företag av varierande storlek
Finansiering: 17 miljoner kronor från statens innovationsmyndighet Vinnova
fördelat på fyra år.