Trygghetssystem och utstationering på ministerrådsmöte

När EU:s arbetsmarknads- och socialministrar träffas i Luxemburg 23 oktober kommer framförallt utstationering av arbetstagare och sociala trygghetssystem att diskuteras.

Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson vid ett tidigare rådsmöte. Europeiska unionens råd

Utstationering av arbetstagare

Ministrarna har som mål att nå komma överens om en ändring av utstationeringsdirektivet. Direktivet reglerar vilka bestämmelser som ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i ett annat land inom EU och Island, Liechtenstein och Norge.

Regeringen ställer sig bakom förslaget.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Ministrarna ska också behandla en översyn av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning. Ambitionen är att komma överens om delarna som gäller tillämplig lagstiftning och likabehandling.

Regeringen kan acceptera kompromissförslaget från det estniska ordförandeskapet förutsett att nationell kompetens respekteras.

Ylva Johansson representerar Sverige vid mötet som äger rum i Luxemburg.

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om mötet i EPSCO-rådet 23 oktober