Västsvenskt EU-handslag

EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund.
Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund. Foto: Paul Björkman

EU- och handelsministern inledde passet med att tala om de gemensamma utmaningar som EU:s medlemsstater står inför och om behovet av att hitta gemensamma lösningar.

- Det är viktigt både att vi levererar resultat som kommer medborgare till gagn och blir bättre på att inkludera medborgare i diskussioner på alla beslutsnivåer, sade Ann Linde.

Under det efterföljande panelsamtalet konstaterade deltagarna att det finns avsaknad av offentligt samtal om EU-politik.

- Det är oroväckande att många politiker på lokal och regional nivå inte känner sig bekväma med att diskutera EU-politik med sina väljare, sade Jonas Ransgård, förbundsstyrelsens ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund.

- Här måste vi jobba både med att stärka kunskapen och med att öka självförtroendet, tillade han.

Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, sade att det finns goda möjligheter att lyfta EU-relaterade frågor under hösten i Göteborg.

- Vi har en intensiv EU-höst i Göteborg. Det ger oss en bra möjlighet att öka kunskapen och intresset för EU, sade Johnny.

Det toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt som statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean Claude-Juncker står värd för i november framhölls som viktigt i sammanhanget.

- Vi måste ta tillfället i akt och föra en bred diskussion om EU med våra medborgare, sade Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

Aktörerna i det västsvenska EU-handslaget åtog sig bland annat att öka kunskapen om EU genom att genomföra kompetenshöjande insatser för politiker och anställda i sina organisationer. Samma dag höll Ann Linde även en föreläsning om läget i Europa och EU:s framtid på Göteborgs Universitet.