Ann Linde träffade svenska Europaparlamentariker

I samband med att EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige vid ministerrådsmöte 20 november i Bryssel passade hon på att träffa svenska EU-parlamentariker.

Ann Linde och Jens Nilsson
EU- och handelsminister Ann Linde bjöd 21 november in samtliga svenska ledamöter i Europaparlamentet till en träff på EU-representationen. Mötet var ett tillfälle att utbyta åsikter och tankar om läge och stämning i pågående processer, till exempel iförhandlingar om migrations- och asylpolitik. Foto: EU-representationen

- Jag vill ta vara på de tillfällen som ges att sitta ner tillsammans och informera varandra om läget i pågående förhandlingar. För mig är det framför allt värdefullt att vara så uppdaterad som möjligt om de förhandlingar som har bäring på frågor som regeringen prioriterar i EU-samarbetet såväl inom ramen för ministerrådet som i Europaparlamentet, säger Ann Linde.

De svenska ledamöterna i Europaparlamentet och Ann Linde diskuterade utvecklingen och stämningsläget i pågående politiska processer. Diskussionen handlade också om fördelar och nackdelar med befintliga förslag och förslag som eventuellt kommer att presenteras.

De områden som främst berördes var brexit, migrations- och asylpolitiken och klimatfrågorna.

Sverige har totalt 20 platser i Europaparlamentet. De är fördelade på 9 partier. Samtliga ledamöter var inbjudna till mötet på EU-representationen med Ann Linde.