Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ännu inget beslut om glyfosat i EU

Publicerad

I dag hölls en omröstning i den kommitté som hanterar frågan om huruvida glyfosat fortsatt ska vara tillåtet inom EU. Det länderna röstade om var ett förnyat godkännande om 5 år. EU-länderna kunde inte enas om ett beslut, vilket innebär att processen fortsätter. Kommissionen kommer att återkomma om vad nästa steg blir.

Sverige vill se en bred kompromiss och var vid mötet öppet för olika alternativ vad gäller antalet år. För att ytterligare verka för en kompromiss som många länder kan samlas runt lade Sverige fram ett förslag om att de utredningar som redan gjorts om glyfosat ska kompletteras med en utredning om glyfosats påverkan på ekosystemen.

– Vi ser att det finns behov av fördjupad kunskap om hur glyfosat påverkar ekosystemen. I denna fråga finns också en stor oro bland medborgare, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen anser fortsatt att det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Regeringen anser det också viktigt att ett godkännande kan vinna bred acceptans bland medlemsstater och bland medborgarna. Det är viktigt att vi tar den oro som finns kring miljörisker kopplat till glyfosat på allvar. Samtidigt behöver lantbrukare få tid att ställa om till alternativa metoder.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.