Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér om de egna ansvarsområdena

Publicerad

–Funktionshinderspropositionen behandlas i Riksdagen den 30 november. I Regeringskansliet arbetar vi nu därför med att förbereda de uppdrag som föreslås i propositionen. Bland annat förbereder Regeringskansliet nu ett kommittédirektiv för att kunna tillsätta den utredning regeringen föreslagit i propositionen.
Det berättade statsrådet Åsa Regnér när hon den 13 november träffade Funktionshindersdelegationen för årets sista möte.

Statsekreterare Alf Karlsson och statsrådet Åsa Regnér
Vid funktionshindersdelegationens möte talade Åsa Regnér den 13 oktober om sina ansvarsområden utöver funktionshindersfrågorna. Vid mötet deltog även statssekreterare Alf Karlsson från Näringsdepartementet Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Regeringen har bjudit in till Sakråd

Åsa Regnér berättade också om det sakråd Socialdepartementet bjudit in till om FN:s rekommendationer till Sverige gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

–Sakrådet innebär en möjlighet för regeringen att hämta in kunskap och synpunkter inför det fortsatta arbetet med rekommendationerna och därmed höja kvaliteten i regeringens underlag, sa Åsa Regnér.

Statsråden redogjorde för regeringens olika verksamhetsområden

Vid mötena med Funktionshindersdelegationen brukar Åsa Regnér bjuda in statsråd från andra departement som får berätta om sina ansvarsområden. Vid mötet den 13 november deltog statsrådet Ylva Johansson för att tala om arbetsmarknadsfrågor. Samtalet med Ylva Johansson kom bland annat att handla om begreppet nedsatt arbetsförmåga, staten som föredöme, statistik, arbetsmarknadens parters ansvar och roll, ungas möjligheter till jobb i relation till frågan om assistans, arbetslivstolkning, behov av att initiera dialog, framtagande av konkret handlingsplan för offentliga verksamheter, offentlig upphandling som verktyg och långsiktiga insatser mot diskriminering på arbetsmarknaden.

Mötet hann också fördjupa sig i ämnet möjlighet till arbete för personer med funktionsnedsättning. Regeringen hade nämligen bjudit in utredaren Jan-Erik Nyberg som berättade om innehållet i sin rapport ”Se förmågan!”

Dessutom passade Åsa Regnér på att tala om sina ansvarsområden utöver funktionshindersfrågorna: jämställdhetspolitik, äldrepolitik, individ- och familjeomsorg och barnrättspolitik.

Nästa möte med Funktionshindersdelegationen och regeringen genomförs den 5 mars 2018.