Barncanceröverlevare hos socialministern

Annika Strandhäll bjöd in Axel, Freja och Isak att följa med henne under en arbetsdag på Socialdepartementet.
-Förhoppningsvis känner de sig lite tryggare med att vi gör allt vi kan för att ha en väl fungerande barncancervård framöver, säger Annika Strandhäll.

 • Annika Strandhäll uppskattade möjligheten att få träffa Isak, Freja och Axel och ta del av deras upplevelser och synpunkter på barncancervården.

  Foto: Regeringskansliet

 • Axel, Freja, Isak deltar med socialministern under ett departementsmöte.

  Foto: Regeringskansliet

 • Dags för lunch!

  Foto: Regeringskansliet

 • - Fler sjuksköterskor i barncancervården och personal som inte slutar och börjar hela tiden. Det var ett par av de önskemål och förslag till förbättringar i vården av barn med cancer som Axel, Freja och Isak pratade med Annika Strandhäll om.

  Foto: Regeringskansliet

De tre praoeleverna Axel 12 år, Freja 14 år och Isak 25 år drabbades alla av cancer för några år sedan. Socialministern bjöd in dem sedan de skrivit brev till henne i Barncancerfondens kampanj "Socialminister för en dag".

Under dagen fick de möjlighet till många samtal och socialministern lyssnade till deras upplevelser av barncancervården och förslag om förbättringar. De fick också en inblick i olika frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet som Socialdepartementet arbetar med.

Annika Strandhäll hoppas att praoeleverna fått en bättre bild av regeringens insatser som är kopplat till barncancersjukvården. Det är stora satsningar som skett på personalen inom hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om genomförda insatser som att:

 • Regeringen har byggt ut fler utbildningsplatser till specialistsjuksköterska.
 • Regeringen har höjt resurserna med ökade statsbidrag till landstingen för att de ska kunna arbeta med att förbättra cancervården. 
 • Regeringen har gjort en kartläggning av det framtida kompetensbehovet inom barncancervården.

En modern tillgänglig och jämlik vård