Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Beslut om europeisk solidaritetskår, utbildning och tillgång till kultur på ministerrådsmöte

Publicerad

När rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades 20 och 21 november kunde ministrarna nå ett beslut om den europeiska solidaritetskåren. De kom även överens om en ny EU-agenda för högre utbildning samt om att främja tillgången till kultur via digitala medel.

  • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i samtal med sin slovenska kollega Maja Makovec Brencic

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i samtal med sin slovenska kollega Maja Makovec Brencic på rådsmötet den 20 november.

    EU-representationen

  • Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson på rådsmötet den 20 november

    Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson tillsammans med kollegan Göran Gutiérrez-Aranda, politiskt sakkunnig till ministern.

    Europeiska unionens råd

Ungdom

Inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet enades ministrarna om rådets position om kommissionens förslag till förordning om den europeiska solidaritetskåren. Detta är ett nytt EU-initiativ som tagits fram för att stödja volontärarbete och arbetslivserfarenhet för ungdomar.

Utbildning

Rådet kom överens om en ny agenda för högre utbildning. Det övergripande målet är att modernisera den högre utbildningen och se till att den går i takt med snabba samhällsförändringar. Den nya agendan handlar även om att utveckla den högre utbildningens roll inom innovation och regional utveckling samt om frågor om effektivitet och kvalitetssäkring inom högre utbildning.

Kultur

När kulturministrarna träffades 22 november antog de rådsslutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medel. Bland annat framhävde de möjligheterna till ny teknik för kulturorganisationer för att bättre nå ut till befintliga eller nya intressegrupper. Ministrarna diskuterade också vad som kan göras gemensamt på europeisk nivå inom kulturområdet samt hur kulturen kan bidra till att hålla samman våra samhällen.

Idrott

Idrottsministrarna debatterade idrottens stora utmaningar under 2000-talet. De diskuterade idrottsledares roll i samhället samt hur samarbetet mellan idrottsrörelsen och nationella regeringar kan förbättras. Internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach deltog i denna debatt.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson representerade Sverige.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Estniska ordförandeskapet

Mer om utbildning, ungdom, kultur och sportrådet 20-21 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och sportfrågor

Sverige och EU