Brexit och beslut om EMA-flytt

Allmänna rådet möts 20 november för att förbereda slutsatserna till Europeiska rådet i december. Brexitförhandlingarna kommer att vara ett ämne för EU27 och i marginalen av mötet ska ministrarna besluta var de europeiska myndigheterna EMA och EBA ska ligga efter att Storbritannien lämnat EU.

Ann Linde
På Allmänna rådets dagordning står bland annat omröstningen om kommande värdnation för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som nu ligger i London. Omröstningen är viktig för Sverige som presenterat ett mycket kvalitativt erbjudande om att bli EMA:s hem efter att Storbritannien lämnat EU. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige i Allmänna rådets möte 20 november. Foto: Europeiska unionens råd

Förberedelser inför Europeiska rådets möte i december

Som första punkt kommer ministrarna att behandla ett utkast till slutsatser för mötet i Europeiska rådet. Europeiska rådet ska ta upp frågor kring säkerhet, försvar, externa relationer och migration och följa upp mötet i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt.

En eventuell diskussion på Europeiska rådet om brexit sker i format EU27 vilket innebär att Storbritannien inte deltar.

Stats- och regeringscheferna kommer troligen också att mötas för ett särskilt möte om euron där även de länder som inte har infört euron deltar.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2018

EU-kommissionen kommer att presentera arbetsprogrammet för 2018 för ministrarna på mötet, följt av en diskussion. I arbetsprogrammet föreslår EU-kommissionen 26 nya initiativ, att 66 pågående förslag prioriteras och att 15 förslag ska dras tillbaka. Bland annat föreslår EU-kommissionen att slutföra det pågående arbetet inom några områden, exempelvis strategin för den digitala inre marknaden, kapitalmarknadsunionen, energiunionen och bankunionen.

Regeringen välkomnar att EU-kommissionen prioriterar att omsätta utlovade förslag till lagstiftning. Regeringen anser att unionen måste leverera enligt sina åtaganden.

Europeiska planeringsterminen 2018

På mötet kommer det estniska ordförandeskapet att presentera färdplanen för den europeiska terminen 2018. Den europeiska terminen är ett ramverk i EU för att förenkla rapporteringen och granskningen av makroekonomiska obalanser inom EU-länderna.

Brexit

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober konstaterar stats- och regeringscheferna att brexitförhandlingarna inte kommit tillräckligt långt i de tre viktiga frågorna om den framtida relationen till Irland, medborgarnas rättigheter och den finansiella uppgörelsen. Ministrarna kommer att diskutera läget i förhandlingarna inför Europeiska rådets möte i december.

EMA och EBA

Ministrarna ska rösta om var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska bankmyndigheten EBA, som nu ligger i Storbritannien, ska flytta efter att Storbritannien lämnat EU.

Beslutet sker genom en sluten omröstning i max tre omgångar. I den första omgången har varje land sex poäng att fördela, tre, två och ett poäng. Om ingen kandidat får 3 poäng från minst 14 länder i den första omgången går de tre kandidaterna med flest röster vidare till en andra omgång vilket också betyder att om fler än tre länder hamnar på samma poäng går alla med högst poäng vidare. I andra omgången har varje land en röst. Om ingen kandidat får en majoritet av rösterna går de två med flest röster vidare till en tredje omgång. Om fler än två länder hamnar på samma poäng går alla med högst poäng vidare. I tredje omgången vinner den kandidat som får flest röster. Om det trots denna procedur blir så att det finns två vinnande kandidater med lika många röster koras vinnaren genom lottning.

Efter omröstningen om EMA röstar ministrarna om EBA, med samma regler. Inget land kan vinna båda omröstningarna.

Regeringen arbetar aktivt för att få EMA till Sverige men betonar att det är viktigt att myndigheten flyttar till ett land som kan sköta flytten effektivt och garantera en fortsatt framgångsrik verksamhet.

EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Allmänna rådet. Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Allmänna rådet 20 november

Mer om Allmänna rådets möte 20 november om brexitrelaterade frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)