Brexit och beslut om EMA och EBA

När Allmänna rådet träffades 20 november förberedde ministrarna Europeiska rådets nästa möte, diskuterade EU-kommissionens arbetsprogram för 2018 och antog slutsatser om cybersäkerhet och digitalisering. I kretsen EU27 röstade de om var EMA och EBA ska ligga efter att Storbritannien lämnat EU.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när Allmänna rådet träffas i Bryssel 20 november. På dagordningen stod förhandlingarna om brexit, valet av framtida värdnationer för Europeiska bankmyndigheten, EBA och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, samt förberedelser av Europeiska rådet 14-15 december. Foto: Europeiska unionens råd

Förberedelser inför Europeiska rådet i december och EU-kommissionens arbetsprogram

Ministrarna började med att förbereda nästa möte i Europeiska rådet, 14-15 december. Då ska EU:s stats- och regeringschefer sannolikt ta upp EU:s säkerhetspolitik och försvar, kultur, utbildning och sociala frågor. Som en del i den årliga planeringen om kommande lagstiftning behandlade ministrarna även EU-kommissionens arbetsprogram för 2018.

På mötet presenterade nuvarande och kommande ordförandeland en vägkarta över vad varje land kan göra för inom den europeiska terminen, ett samarbete för att hjälpa EU-länderna att ha kontroll över de egna finanserna.

Rådsslutsatser om cybersäkerhet

Ministrarna antog också slutsatser om att stärka EU-samarbetet inom cybersäkerhet. EU ska arbeta för att stärka cybersäkerheten genom att bland annat öka anslagen till forsking och erbjuda nödvändiga verktyg för att ta itu med cyberbrott. Ministrarna antog också slutsatser om den digitala utvecklingens roll i utvecklingsländer.

Information om brexit och beslut om EMA och EBA

I konstellationen EU27 informerade chefsförhandlare Michel Barnier om läget i de pågående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. EU-ministrarna förberedde diskussionerna om brexit i Europeiska rådet.
EU27 röstade också om var den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och den Europeiska bankmyndigheten, EBA, ska ligga efter brexit. Omröstningen löstes till slut med lottens hjälp i båda omröstningarna eftersom de två återstående alternativen fått lika antal röster. EMA kommer att flytta till Amsterdam och EBA till Paris när Storbritannien lämnar EU.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige på Allmänna rådets möte som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Allmänna rådet 20 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)