Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

Publicerad

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samlade den 30 november ett tjugotal representanter för byggföretag, fackförbund samt branschorganisationer för ett samtal kring hur branschen kan kraftsamla mot kränkande behandling av kvinnor.

Aktörer ur byggbranschen uppradade med ministern
Aktörer inom byggbranschen samlas för att skriva på avsiktsförklaringen mot kränkningar och övergrepp inom byggbranschen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Vid mötet berättade Cajsa Winge och Emmelie Renlund, initiativtagarna till uppropet #sistaspikenikistan, om de vittnesmål om trakasserier och övergrepp inom hela byggbranschen som nyligen kommit fram.
Deltagarna undertecknade också en gemensam avsiktsförklaring där byggbranschen tar ansvar för att agera för att stoppa kränkningar och övergrepp.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.