Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

Publicerad

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samlade den 30 november ett tjugotal representanter för byggföretag, fackförbund samt branschorganisationer för ett samtal kring hur branschen kan kraftsamla mot kränkande behandling av kvinnor.

Aktörer ur byggbranschen uppradade med ministern
Aktörer inom byggbranschen samlas för att skriva på avsiktsförklaringen mot kränkningar och övergrepp inom byggbranschen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Vid mötet berättade Cajsa Winge och Emmelie Renlund, initiativtagarna till uppropet #sistaspikenikistan, om de vittnesmål om trakasserier och övergrepp inom hela byggbranschen som nyligen kommit fram.
Deltagarna undertecknade också en gemensam avsiktsförklaring där byggbranschen tar ansvar för att agera för att stoppa kränkningar och övergrepp.