Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Civilministern höll seminarium om nationella upphandlingsstrategin

Publicerad

Den 24 oktober bjöd civilminister Ardalan Shekarabi in myndighetschefer och vd:ar i statliga bolag till ett seminarium om regeringens nationella upphandlingsstrategi. Seminariet arrangerades som en del i regeringens arbete för att göra strategiskt inköpsarbete till en naturlig del i offentliga organisationer.

- Det finns en tydlig tråd i regeringens politik med offentlig upphandling. Vi vill skapa bättre möjligheter för våra myndigheter och kommuner att använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå både sina egna och samhällets mål, berättar civilminister Ardalan Shekarabi.

Vi seminariet talade civilministern även om regeringens förväntningar på myndigheternas arbetet med inköpsfrågor. Upphandlingsmyndigheten var också på plats för att berätta om hur myndigheten arbetar för att strategin får genomslag och vilket stöd de erbjuder. Bland annat gav Upphandlingsmyndigheten tre tips för ett strategiskt inköpsarbete: sätt inköp på ledningens agenda, våga välja fokus och ta medvetna beslut.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet på upphandlingsområdet, talade på seminariet om korruptions- och anbudskarteller inom upphandling. Konkurrensverket ser att det finns tydliga kopplingar mellan korruption och upphandling och att detta kan påverka hur myndigheten väljer att upphandla.

Även Trafikverket deltog och delade med sig av myndighetens erfarenheter hur de arbetar med sina inköp. Trafikverket har nyligen genomfört ett omfattande internt arbete i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i myndighetens inköp.

Seminariet avslutades med en diskussion tillsammans med civilministern om vilka hinder och utmaningar som myndigheterna upplever på upphandlingsområdet.