Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

De nordiska försvarsministrarna kom överens om utökat utbyte av luftlägesinformation

Publicerad

Under ledning av ordförandelandet Finland träffades de nordiska försvarsministrarna den 6 november i Helsingfors inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Huvudpunkten för mötet var undertecknandet av ett avtal om nordiskt samarbete för utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) .

Peter Hultqvist vid mötesbordet
Peter Hultqvist vid mötesbordet under Nordefcomötet i Helsingfors. Foto: Janne Karjalainen / Finlands Försvarsministerium

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco (Nordic Defence Cooperation) är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet och omfattar exempelvis utbildning och övning, logistik och informationsutbyte. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna och under 2017 är Finland ordförande.

Mötet i Helsingfors den 6 november diskuterade bland annat materielsamarbete, exempelvis inköp av en gemensam uniform för de nordiska försvarsmakterna. En översyn av den vision för samarbetet som togs fram 2013 och som sträcker sig till 2020 diskuterades också.
Huvudpunkten för mötet var det samförståndsavtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om nordiskt samarbete för utbyte av luftlägesinformation i fredstid. Avtalet förbättrar förmågan i de nordiska länderna till luftövervakning.

I samband med mötet anslöt sig även Island till det så kallade ALB-avtalet (alternativbasavtalet) vilket är ett avtal som möjliggör att vid kritiska väderförhållanden kan de nordiska länderna nyttja varandras flygbaser som alternativa landningsplatser. Alternativbasavtalet höjer kostnadseffektivt övningseffekten, den operativa nyttan samt flygsäkerheten vid multinationella övningar och vid nationell flygövningsverksamhet.