Delaktighet och EU:s framtid i fokus vid EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening

Den 26 oktober 2017 ingick Stockholmsregionens Europaförening ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. EU-handslaget ägde rum i anslutning till Stockholmsregionens Europadag på Europahuset i Stockholm.

 • EU-handslaget

  EU-handslaget

  Foto: Elias Ljungberg

 • EU-handslaget

  EU-handslaget

  Foto: Elias Ljungberg

 • EU-handslaget

  EU-handslaget

  Foto: Elias Ljungberg

EU- och handelsminister Ann Linde inledde EU-handslaget med att tala om vikten av ett europeiskt samarbete.

- Många av dagens stora utmaningar kan vi inte lösa själva utan vi måste samarbeta, sade EU- och handelsministern.

EU- och handelsministern påtalade även vikten av att medborgare får känna sig delaktiga i EU-arbetet och berättade om hur regeringen arbetar för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Under panelsamtalet lyfte Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Europaföreningen, städers roll i EU-samarbetet. De tre huvudmedlemmarna i Stockholmsregionens Europaförening - Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Storsthlm – åtog sig i och med handslaget att bland annat öka medlemsorganisationernas kompetens om EU-politik och politiska processer i EU.

Under Stockholmsregionens Europadag gav Björn Fägersten, seniorforskare och programchef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram, även sin syn på EU:s framtidsfrågor.

Deltagare:
Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Europaföreningen
Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd Stockholms läns landsting
Mats Gerdau (M), styrelseordförande i Storsthlm
Moderator var Göran von Sydow, Sieps.