Desinformation och toppmötet mellan EU och Afrika på utrikesrådet

När utrikesministrarna möts 13 november står föreberedelser inför toppmötet med AU, Afrikanska Unionen, och strategisk kommunikation och desinformation på dagordningen. Tillsammans med försvarsministrarna ska utrikesministrarna diskutera ett permanent strukturerat försvarspolitiskt samarbete, Pesco.

  • Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor.

    Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd den 13 november. EU:s relationer med Afrika och säkerhet och försvar är ett par av frågorna på dagordningen.

    Foto: Sveriges representation

  • Peter Hultqvist

    Försvarssamarbetet Pesco kommer att behandlas på utrikesrådets möte 13 november. Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i mötet tillsammans med utrikesminister Margot Wallström.

    Foto: EU-representationen

EU-AU-toppmötet

Ministrarna inleder mötet med att förbereda toppmötet mellan EU och AU som ska hållas i Abidjan, Elfenbenskusten 29-30 november.

Regeringen anser att EU:s partnerskap med Afrika är strategiskt viktig och att samarbetet bör omfatta ett flertal områden, till exempel fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och utveckling.

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation blir allt viktigare för EU och dess medlemsstater. Det handlar både om att effektivt kommunicera sina budskap, och om att hantera hotet från desinformation. I ljuset av det ska ministrarna diskutera hur EU:s samlade agerande kan stärkas.

Säkerhet och försvar

Tillsammans med försvarsministrarna kommer utrikesministrarna att ha en diskussion om ett permanent strukturerat försvarssamarbete, Pesco. De EU-länder som avser att delta i Pesco förväntas underteckna en gemensam underrättelse till ministerrådet och EU:s höga representant för utrikes frågor för att informera om avsikten.

Sverige kommer att delta i Pesco-samarbetet eftersom Pesco bedöms kunna bidra till att stärka den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken och bidrar till stärkt europeiska sammanhållning. Regeringen kommer att underteckna underrättelsen.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist representerar Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till mötet i utrikesrådet 13 november

Mer om mötet 13 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC