Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Europeiska solidaritetskåren och utveckling av skolan på EU-ministermöte

Publicerad

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffas den 20 och 21 november är målet att komma överens om den europeiska solidaritetskåren som ska ge ungdomar fler möjligheter till lärande, arbete, rörlighet och engagemang i samhället. Ministrana kommer även att diskutera en ny EU agenda för högre utbildning samt att främja tillgången till kultur via digitala medel.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i samtal med EU kommissionär Marianne Thyssen från ett tidigare rådsmöte. Europeiska unionens råd

Ungdom

Rådet kommer att försöka nå en allmän inriktning om den europeiska solidaritetskåren. Detta är ett nytt EU-initiativ som syftar till att stödja volontärarbete och arbetslivserfarenhet för ungdomar.

Regeringen stödjer förslaget men betonar vikten av att inkludera unga med begränsade möjligheter samt att programmet finansieras genom omfördelning av befintliga EU-program.

Ministrarna kommer även att anta slutsatser om smart ungdomsarbete, som bygger på att man skapar digitala plattformar som ungdomar kan använda för kontakt och interaktion. Att inkludera den digitala arenan i ungdomsarbetet bidrar till större utrymme för kreativitet och ett aktivt medborgarskap.

Regeringen stödjer rådsslutsatserna.

Utbildning

På rådsmötet kommer ministrarna att bland annat att diskutera rådsslutsatser om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet. Att utveckla skolor med hög kvalitet som är inkluderande, stöd till lärare och skolledare och rättvisa och effektiva skolsystem är prioriterade områden.

Regeringen stödjer rådsslutsatserna.

Kultur

Ministrarna för kultur- och idrottsfrågor kommer att anta slutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medel. Slutsatserna fokuserar på publikutveckling för kulturorganisationer i en digital miljö. Dessutom kommer ministrarna att diskutera kulturens roll i att bygga sammanhållna samhällen i Europa, mot bakgrund av ökade migrations- och rörlighetströmmar.

Idrott

Utöver att anta rådsslutsatser om idrottstränarnas roll i samhället kommer ministrarna att debattera idrottens stora utmaningar under 2000-talet och samarbetet mellan EU-regeringarna och idrottsrörelsen. Det estniska ordförandeskapet har även bjudit in ordförande för internationella olympiska kommittén, Thomas Bach, att delta i debatten.

 

 

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Estniska ordförandeskapet

Mer om utbildning, ungdom, kultur och idrottsrådsmötet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)