Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s handelsministrar diskuterade WTO och frihandel i Bryssel

Publicerad

På handelsministrarnas möte i utrikesrådet 10 november stod förberedelser inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires och de pågående handelsförhandlingarna med Mexiko och Mercosur på agendan. Sverige representerades av EU- och handelsminister Ann Linde.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde möter media inför mötet i utrikesrådet 10 november. På mötet framförde hon de svenska prioriteringarna inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires. Foto: EU-representationen

Förberedelser inför WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires

EU:s handelsministrar inledde handelsmötet med att diskutera förberedelser och prioriteringar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires 10–13 december.

Ministrarna betonade betydelsen av att slå vakt om WTO:s centrala roll i det multilaterala handelssystemet och att EU arbetar för att ministerkonferensen leder till konkreta och balanserade resultat. Handelsminister Ann Linde framförde de svenska prioriteringarna som handlar om att förbjuda subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, begränsa handelsstörande jordbruksstöd och att modernisera reglerna för e-handel.

Förbindelser med viktiga handelspartner

Ministrarna analyserade också de pågående handelsförhandlingarna med Mexiko och Mercosur. De ställde sig bakom målet att nå ambitiösa och balanserade överenskommelser om de viktigaste olösta frågorna och välkomnade att båda förhandlingarna har fått ny fart.

På mötet belyste handelsministrarna sina prioriteringar inför de kommande och avgörande stegen i processen. Regeringen är positiv till att slutföra förhandlingarna med både Mexiko och Mercosur samtidigt som det är viktigt att nå balanserade avtal och att även sociala rättigheter, klimat, miljö- och djurskydd samt människors hälsa värnas.

EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 10 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC